فصلنامه 21

معرفی و فهرست فصلنامه ۲۱

مدخل حرفه هنرمند

پنجره‌ی ما: مهرداد نجم‌آبادی (۱۳۳۸)

عکسی از لورنا سیمپسون /زنان سیاه در عکس‌های لورنا سیمپسون / کلی جونز / نیما ملک‌محمدی

زنان سیاه در عکس‌های لورنا سیمپسون / کلی جونز / نیما ملک‌محمدی

لورنا سیمپسون خطوط گردن-۱۹۸۹ lorna simpson neckline-1989/گفت‌وگوی تلما گولدن با لورنا سیمپسون / ترجمه‌ی نیما ملک‌محمدی

گفت‌وگوی تلما گولدن با لورنا سیمپسون / ترجمه‌ی نیما ملک‌محمدی

عکسی از لورنا سیمپسون

پنجره‌ی همسایه: لورنا سیمپسون (۱۹۶۰)

درباره‌ی مسئله‌ی خودآیینی هنر در جامعه‌ی بورژوایی / پیتر بورگر / مجید اخگر

درباره‌ی مسئله‌ی خودآیینی هنر در جامعه‌ی بورژوایی / پیتر بورگر / مجید اخگر

نامه‌ای به والتر بنیامین / تئودور آدورنو / امید مهرگان

نامه‌ای به والتر بنیامین / تئودور آدورنو / امید مهرگان

طرحی-از-ادوارد-مانه-هنرمند-فرانسوی-از-شارل-بودلر

درباره‌ی تاریخ اجتماعی هنر / مقدمه‌ی کتاب «درباره‌ی هنر و روزگار کوربه»

اثری از لوک تویمانس، نقاش بلژیکی/لوک تویمانس و مسئله‌ی بازنمایی واقعیت / مجید اخگر

لوک تویمانس و مسئله‌ی بازنمایی واقعیت / مجید اخگر

مارکو گریگوریان، مارکو، هنر معاصر ایران/یک وجب خاک و هزار مکافات / مروری تحلیلی بر زندگینامه‌ و آثار مارکو گریگوریان

یک وجب خاک و هزار مکافات / مروری تحلیلی بر زندگینامه‌ و آثار مارکو گریگوریان

آثار مارکو گریگوریان، مارکو گریگوریان، نقاشی معاصر ایران

پنجره‌ی ما: آثار مارکو گریگوریان (۱۳۸۶ – ۱۳۰۴)

عکسی از دوره‌ی قاجار و زنان قاجاری

نقد و گفت‌وگویی دربار‌ه‌ی «نیست‌انگاری نابخردی» / گفت‌وگوی جمعی درباره‌ی مقاله‌ی آریاسپ دادبه در شماره‌ی تجدد حرفه: هنرمند

اثری از لوک تویمانس، نقاش بلژیکی

دست‌نوشته‌های یک نقاش / لوک تویمانس / اعظم خدادادی

اثری از لوک تویمانس، نقاش بلژیکی

لوک تویمانس: مروری بر ده سال نمایشگاه / اولریش لوک / علی ادیب‌راد

نقاشی وضعیت بشری از رنه مگریت

پنجره‌ی عقبی: پنجره / مازیار اسلامی

عکسی از مهرداد نجم‌آبادی

ساختن تصویر ذهنی / گفت‌وگو با مهرداد نجم‌آبادی

فتوژنیک / جفری بَچِن / محمدرضا فرزاد

فتوژنیک / جفری بَچِن / محمدرضا فرزاد

تناقضات عکاسی دیجیتال / لوِ مانوویچ / زیبا مغربی

تناقضات عکاسی دیجیتال / لو مانویچ / زیبا مغربی

پرونده‌ای درباره‌ی عکاسی دیجیتال

پنجره‌ی بسته: عکاسی دیجیتال

برداشتی پسامدرن از تابلوی گل‌های آفتابگردان ونگوگ

بحران هویت هنر / دونالد کاسپیت / ترجمه: غزاله هدایت

yasumasa morimura an inner dialogue with frida kahlo-2001 یاسوماسا موریمورا-گفت‌وگویی درونی با فریدا کالو-۲۰۰۱

دختر تاریخ هنر / یاسوماسا موریمورا / علی عامری‌مهابادی

عکسی از لورتا لوکس

دختر منتظر / ترجمه: آرش فائض

عکسی از لورتا لوکس

پرتره‌های خیالی / فرانسیس پرُزِ / شاهین شریعت

عکسی از لورتا لوکس

پنجره‌ی همسایه: لورتا لوکس، یاسوماسا موریمورا

مدخل حرفه هنرمند

پنجره‌ی بسته: نقد تصویر تجدد

مدخل حرفه هنرمند /پنجره‌ی همسایه: لوک تویمانس (1958)

پنجره‌ی همسایه: لوک تویمانس (۱۹۵۸)

سبد خرید۰ محصول