درباره‌ی رمزگشایی از طومار هرکولانیوم

چیزها درهم ادغام می‌شوند؛ گفت‌وگویی با لنارت اندرسون

یادی از لنارت اندرسون

در مورد جان سارکوفسکی

در مورد جان سارکوفسکی: نامه‌ای سرگشاده به مدیران و متولیان موزه هنر مدرن (موما)

یک-فرد-چینی-پشت-میز-نشسته-در-حال-نوشتن-و-مطالعه

کیفیت در رسانه یا تفکر؟

فیلم مستند «کاراواجو: روح و خون»

مسیح، نقاش، روسپی

Basket of Fruit, Caravaggio, 1599

کاراواجو چگونه بر هنر من اثر گذاشت

مستند «ادگار دگا؛ شوق کمال»

مدل، معشوق، نقاش؛ درباره‌ی سلیا پُل

گفتوگوی مهدی نصراله‌زاده، مترجم کتاب پرنده به پرنده و ذهن و بازار، و ایمان افسریان سردبیر مجله‌ی حرفه‌هنرمند

ملاحظاتی درباره‌ی تفاوت «آرت و کرافت»؛ گفت‌وگو با مهدی نصراله‌زاده

چه کسی از معاصر متنفر است؟

سبد خرید۰ محصول