پلان‌های اشتراک

 • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت یک هفته.
 • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به مدت یک هفته.
افزودن به سبد خرید
 • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت یک ماه.
 • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به مدت یک ماه.
افزودن به سبد خرید
 • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت سه ماه.
 • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به مدت سه ماه.
افزودن به سبد خرید
 • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت شش ماه.
 • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به مدت شش ماه.
 • ۲۵% تخفیف خرید فصلنامه‌های موجود.
افزودن به سبد خرید
 • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت یک سال.
 • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به مدت یک سال.
اطلاعات بیشتر
سبد خرید۰ محصول