پلان‌های اشتراک

اشتراک شش ماهه

۴,۵۰۰,۰۰۰ 
۶ ماه
  • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت شش ماه.
  • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به‌صورت رایگان به مدت شش ماه.
  • 25% تخفیف خرید فصلنامه‌های موجود.
خرید اشتراک

اشتراک سه ماهه

۲,۵۰۰,۰۰۰ 
۳ ماه
  • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت سه ماه.
  • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به‌صورت رایگان به مدت سه ماه.
خرید اشتراک

اشتراک یک ماهه

۱,۰۰۰,۰۰۰ 
۱ ماه
  • دسترسی به مقالات فصلنامه‌ها به مدت یک ماه.
  • مشاهده‌ی مستندهای حرفه: هنرمند به‌صورت رایگان به مدت یک ماه.
خرید اشتراک
سبد خرید۰ محصول