فصلنامه 81 / آرت و کرافت

معرفی و فهرست ویژه‌نامه «آرت و کرافت»

درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

ای کاش آرت را ترجمه نکرده بودیم/ ایمان افسریان

مقاله درباره‌ی کیچ و کرافت درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

درباره‌ی کیچ و کرافت/ مهدی نصراله‌زاده

مقاله در ستایش دستها درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

در ستایش دست‌ها/ آنری فوسیون/ خیزران اسماعیل‌زاده

مقاله ملت: تخیل و هنر درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

ملت: تخیل و فرهنگ/ راس پول/ اران ابراهیمی مدیسه

مقاله مقاله نظرگاه تخنه درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

نظرگاه تخنه/ هنری استِیتِن/ صالح نجفی

مقاله هنر و صناعت درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

هنر و صناعت/ هاوارد اِس. بِکِر/ الهام آقاباباگلی

هوگارث، روسو، وُلستونکرافت درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

هوگارث، روسو، وُلستونکرافت/ لری شاینر/ مهدی نصراله‌زاده

مقاله هنر و فن درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

هنر و فن/ آر. جی. کالینگوود/ ابوالفضل توکلی شاندیز

اثر شری لوین در مقاله اختراع هنر در ویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

اختراع هنر/ لری شاینر/ مهدی نصراله‌زاده

مقاله انواع تخنه نزد افلاطون و ارسطو درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

انواع تخنه نزد افلاطون و ارسطو/ دیوید روچنیک/ صالح نجفی

مقاله هنر و فن در افریقا از ویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

هنر و فن در آفریقا/ آرتور دانتو/ مهدی نصراله‌زاده

مقاله درباره فن و هنر از ویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

درباره‌ی هنر و فن/ مهدی نصراله‌زاده

مدخل ویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

ایده‌ی فصل: آرت و کرافت

--1548-هفت-پیکر-/ درسگفتار دوازدهم

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار دوازدهم)/ آریاسپ دادبه

علی اکبر صادقی آرت و کرافت

چهره‌ی فصل: علی‌اکبر صادقی

علی اکبر صادقی آرت و کرافت

جای خالی یعنی زهر/ گفت‌وگو با علی‌اکبر صادقی

درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

دیوانه؛ درباره‌ی علی‌اکبر صادقی/ ثمیلا امیرابراهیمی

علی اکبر صادقی آرت و کرافت

علی‌اکبر صادقی و شَروشور تصویرگری/ علیرضا رضایی‌اقدم

سبد خرید۰ محصول