فصلنامه 74

معرفی و فهرست فصلنامه ۷۴

تصویر در مقابل متن: مَجازهای تفاوت/ ویلیام جی. تی. میچل/ صالح نجفی

نمایشگاه عکس، نقد، گالری، فرم، گالری آریا

سرگشتگیِ ایده‌ها در غیابِ فرم/ پویا کریم

دیوید برنت/ David Burnett/ عکس انقلاب اسلامی/ نمایشگاه/ گالری آب انبار

«مرگ بر آمریکا» به روایت یک شاهدِ آمریکایی/ صیاد نبوی

هادی ضیاءالدینی، نمایشگاه، تهران، فرهنگستان هنر، نقد، مجسمه‌سازی

راویِ نقش‌پرداز یک سرزمین/ مهدی قادرنژاد حمامیان

خط و متن/ خیزران اسماعیل‌زاده

تاریخ هنر و فرهنگ در ایران، آریاسپ دادبه، درس‌گفتار، تاریخ ایران، تمدن ایران، تاریخ نویسی

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار ششم)/ آریاسپ دادبه

کلمنت گرینبرگ/نظریه‌ی عکاسی/ تاریخ عکاسی/ واکر اونز

کلمنت گرینبرگ و واکر اِونز: شفافیت و تعالی/ مایک ویوِر/ پیمان چهرازی

کلمنت گرینبرگ، واکر اونز، واکر اوانز، واکر ایوانز، تاریخ آمریکا، نظریه عکاسی، عکاسی معاصر

چشم شیشه‌ای دوربین/ کلمنت گرینبرگ/ پیمان چهرازی

عکاس، واکر اونز، واکر اوانز، واکر ایوانز، تاریخ آمریکا، نظریه عکاسی، عکاسی معاصر

واکر اوانز و هم‌قطاران/ پیتر گلسی/ الهام آقاباباگلی

عنوان عکس، عکاسی هنری، مهران مهاجر، عکاسی

نقش عنوان در تولید معنای عکس/ الهه عبداله‌آبادی

Walker Evans/ واکر اونز، واکر اوانز، واکر ایوانز، تاریخ آمریکا، نظریه عکاسی، عکاسی معاصر

واکر اونز/ Walker Evans

محمدرضا میرزایی/ عکاسی/ تجربه‌ی عکاسانه/ انتقال مفاهیم

ناممکن/ محمدرضا میرزایی

کلمه‌ی عکس/ مهران مهاجر/ نظریه‌ی عکاسی/ عکاسی و زبان

کلمه‌ی عکس/ مهران مهاجر

هم‌مرزی قلمروهای نقاشی و شعر / رویین پاکباز / ادبیات / نقاشی نوگرا

هم‌مرزی قلمروهای نقاشی و شعر /رویین پاکباز

W. J. T. Mitchell،درک تصویر، ویلیام جی تی میچل، صالح نجفی، هایدگر، بررسی تصویر

پیشگفتار: تصویرها چه می‌خواهند؟/ W. J. T. Mitchell / صالح نجفی

شمایل شناسی، متن، ویلیام جی تی میچل، متن، تصویر

فراتر از تطبیق: تصویر، متن و روش/ ویلیام. جی. تی. میچل/ مهدی حبیب‌زاده

زبان تصویر، ویلیام جی تی میچل، زبان و جامعه، علم تصویر

درآمدی بر نظریه‌ی تصویر/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

زمان، فضا، ویلیام جی تی میچل، لسینگ، لائوکون

زمان و فضا: لائوکون لسینگ و سیاست ژانر/ ویلیام. جی. تی. میچل/ کتایون یوسفی

زبان و تصویر، نشانه شناسی، شمایل شناسی، زبان، تصویر

زبان و تصویر (۱)

دو رویداد و یک معنا/ مانی اسدزاده

نگاهی به تعاملِ جریان سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران با هنرمند، مخاطب و اثر هنری/ شایان خالصی، محمد مروستی

درآمدی بر شمای لشناسی تصویر، متن، ایدئولوژی

درآمدی بر شمایل‌شناسی: تصویر، متن، ایدئولوژی/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

سبد خرید۰ محصول