معرفی و فهرست فصلنامه ۷۶

شیوع، همه‌گیری کرونا، بیماری همه‌گیر

ما و تجربه‌ی کرونا

پدیدارشناسی، رسانه‌های توده‌ای و درجهان‌‌بودن/ گفت‌و‌گو با ویویِن سابچک/ صالح نجفی

پدیدارشناسی، رسانه‌های توده‌ای و درجهان‌‌بودن/ گفت‌و‌گو با ویویِن سابچک/ صالح نجفی

تصویر و هنر نوشتار/ مهدی حبیب‌زاده

تصویر و هنر نوشتار/ مهدی حبیب‌زاده

نگارش تصویر بعد از بارت/ ژان میشل راباته/ نغمه یزدان‌پناه

نگارش تصویر بعد از رولان بارت/ ژان میشل راباته/ نغمه یزدان‌پناه

کالین مک کیب، Colin MacCabe،آندره بازن، هستی شناسی تصویر، رولان بارت، رولن بارت،

بارت و بازن؛ هستی‌شناسی تصویر / کالین مک‌ کیب / نغمه یزدان‌پناه

هستی‌شناسی تصویر عکاسی/ آندره بازن /کتایون یوسفی

هستی‌شناسی تصویر عکاسی/ آندره بازن/ کتایون یوسفی

تأملاتی درباره‌یِ ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک/ مجید اخگر

تأملاتی درباره‌ی ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک/ مجید اخگر

معنای منفرجه و حاد نزد رولان بارت و وظایف شرح عکس/ درِک اتریج/مهدی حبیب‌زاده

معنای منفرجه و حاد نزد رولان بارت و وظایف شرح عکس/ درِک اتریج/ مهدی حبیب‌زاده

عکاسی، آیینه، مهران مهاجر

آیینه‌گی عکس/ مهران مهاجر

فردریک داگلاس، داگرئوتیپ ، تفاوت نژادی

دیدن خودمان آنگونه که دیگران ما را می‌بینند/ مارسی جی. دینیوس/ الهام آقاباباگلی

اتاق آیینه/ هستی ظهیری

اتاق آیینه/ هستی ظهیری

دیوید هاکنی، گفتگو، حرفه هنرمند

آیینه‌ها و انعکاس‌ها، گفت‌وگوی دیوید هاکنی و مارتین گی‌فورد/ شروین شهامی‌پور

آیینه/ سابین مِلکُیور بُونه/ پیمان چهرازی

آیینه/ سابین مِلکُیور بُونه/ پیمان چهرازی

زندگی /بیماری/همه‌گیری/ کرونا/خیزران اسماعیل‌زاده

همه‌گیری کرونا و تأملاتی درباره‌ی مرگ و زندگی/ خیزران اسماعیل‌زاده

کرونا، طاعون، امیر مازیار، الهیاتی، مفهوم شر

کرونا؛ شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما/ امیر مازیار

نگارگری/ محمدرضا ربیعی/ تاریخ هنر ایران/ حسین بهزاد

رنگ فاجعه/ محمدرضا ربیعی

بیماری، محمدرضا یگانه‌دوست، تاریخ هنر

آلکسی‌تایمیای جمعی/ محمدرضا یگانه‌دوست

مراقبت از جمعیت در عصر تنظیماتی‌سازی دولت: آستانه‌ی زیست‌سیاست ایرانی/ حسام سلامت

مراقبت از جمعیت در عصر تنظیماتی‌سازی دولت/ حسام سلامت

مهدی نصراله‌زاده، طاعون، نقاشی، تصویرگری

۱۲ تابلوی برگزیده در باب طاعون و بیماری‌های همه‌گیر/ ترجمۀ مهدی نصراله‌زاده

Nicolas Poussin، بیماری‌های همه‌گیر، نیکولا پوسن، طاعون، تاریخ هنر

تابلوی طاعون در اشدود اثر نیکولا پوسن/ الیزابت هیپ/ مهدی فیاضی‌کیا

شمایل‌نگاری، طاعون، اروپا، کرونا

خاستگاه‌های بصری شمایل‌نگاری طاعون/ کریستین اِم. بوکْل/ الهام آقاباباگلی

طاعون، شیوع، همه‌گیری

نکاتی چند درباره‌ی «برساختن طاعون»/ مهدی نصراله‌زاده

برساختن طاعون/ ارنست بی. گیلمن/ مهدی نصراله‌زاده

برساختن طاعون/ ارنست بی. گیلمن/ مهدی نصراله‌زاده

ایرانشهری، آریاسپ دادبه، تاریخ هنر و فرهنگ ایران، تاریخ هنر ایران، تاریخ تمدن ایران، مکتب پارسی

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار هشتم)/ آریاسپ دادبه

بیماری‌های همه گیر، بیماری همه گیر، کرونا، کرونا و هنر، طاعون، طاعون در نقاشی

بیماری‌های همه‌‌گیر در متن تخیل هنری

پدیدار شناسی، عکاسی، تصویر

زبان و تصویر (۳)

سبد خرید۰ محصول