ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

معرفی و فهرست ویژه‌نامه‌‌ی «از متن هنر»/ جلد دوم

این همه نا هماهنگی در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

این همه ناهماهنگی/ حمید رحمتی

زبان نقاشی مشکل‌تر است؟ طبیعی است./ مهدی سحابی

جنبش نوپای نقاشی/ ویژه‌نامه 79 در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

جنبش نوپای نقاشی/ احمدرضا دالوند

اندیشه‌هایی پیرامون هنر، نقد هنری و انقلاب/ م. ا. به‌آذین در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

اندیشه‌هایی پیرامون هنر، نقد هنری و انقلاب/ م.ا. به‌آذین

صد سال نوشتن درباره‌ی هنر (2) مجید اخگر در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

صد سال نوشتن درباره‌ی هنر (۲) / مجید اخگر

ضمیمه‌ در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

ضمیمه

تاریخ هنر ایران (10) دبستان پارسایی - سفر روح / آریاسپ دادبه در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار دهم)/ آریاسپ دادبه

پرتره‌ها؛ درآمدی بر تحولِ ساختارِ پرتره‌های عکاسخانه‌ای در ایران / مهرداد نجم‌آبادی در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

پرتره‌ها؛ درآمدی بر تحولِ ساختارِ پرتره‌های عکاسخانه‌ای در ایران / مهرداد نجم‌آبادی

عکاسی خلاّق، در سرآغاز تاریخ عکاسی ایران / محمدرضا طهماسب‌پور در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

عکاسی خلاّق، در سرآغاز تاریخ عکاسی ایران / محمدرضا طهماسب‌پور

شیشه‌های عکسهای محمد میرزا و سبک کار عکاسی گمنام محمد ستاری در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

شیشه‌های عکس‌های محمد میرزا و سبک کار عکاسی گمنام / محمد ستاری

صد روز دارالفنون؛ معرفی ایران در اوّلین کنگره نژادی، 1911 میلادی / رضا شیخ در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

صد روز دارالفنون؛ معرفی ایران در اوّلین کنگره نژادی، ۱۹۱۱ میلادی / رضا شیخ

کارکردهای سیاسی – اجتماعی عکاسی در دوران مشروطه / محمدرضا طهماسب‌پور در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

کارکردهای سیاسی – اجتماعی عکاسی در دوران مشروطه / محمدرضا طهماسب‌پور

فرهنگ و ادبیات عکاسی در ایران / یحیی ذکاء در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

فرهنگ و ادبیات عکاسی در ایران / یحیی ذکاء

گزیده‌هایی از زندگی و آثار استاد صنیع‌الملک / یحیی ذکاء در ویژه‌نامه از متن هنر 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 79 / تابستان 1400

گزیده‌هایی از زندگی و آثار استاد صنیع‌الملک / یحیی ذکاء

بنیان‌های مدرنیسم در نقاشی ایران / مهدی حسینی

بنیان‌های مدرنیسم در نقاشی ایران / مهدی حسینی

یادداشت‌هایی دربارۀ مینیاتور / شاهرخ مسکوب

یادداشت‌هایی دربارۀ مینیاتور / شاهرخ مسکوب

برخی از ویژگی‌های مشترک شعر فارسی و هنر ایرانی / احسان یارشاطر

برخی از ویژگی‌های مشترک شعر فارسی و هنر ایرانی / احسان یارشاطر

تولد و چشم‌اندازهایی محدود از طبیعت و هستی / افشین شاهرودی

تولد و چشم‌اندازهایی محدود از طبیعت و هستی / افشین شاهرودی

چشمِ تیزِ سومِ دوربین / کاوه گلستان

چشمِ تیزِ سومِ دوربین / کاوه گلستان

آماتورها و دگرگونی مرزهای دیداری / محسن راستانی

آماتورها و دگرگونی مرزهای دیداری / محسن راستانی

نوآوری: معاصر و بومی / رویین پاکباز

نوآوری: معاصر و بومی / رویین پاکباز

تصویرگر برونِ فاجعه (نقد و بررسی برگزیده آثار اسپهبد) روئین پاکباز

تصویرگر برونِ فاجعه (نقد و بررسی برگزیده آثار علیرضا اسپهبد) / روئین پاکباز

راز و رمز «دست» در «ذهن» هنرمند (آثار مهدی حسینی) / دکتر بهنام جلالی جعفری

این همانیِ هنرمندانه‌یِ نقش و نقاش / حمید رحمتی

این‌همانیِ هنرمندانه‌ی نقش و نقاش / حمید رحمتی

طراحی شرف هنر است / ثمیلا امیرابراهیمی

طراحی شرف هنر است / ثمیلا امیرابراهیمی

اگر استفاده نکنیم، عقب می‌افتیم گفت و گو با حمید سِوِری

اگر استفاده نکنیم، عقب می‌افتیم / گفت‌وگو با حمید سوِری

نقاشی عزیزترین است / حمید رحمتی

نقاشی عزیزترین است / حمید رحمتی

تجدد در گرافیک ایران / مرتضی ممیز

تجدد در گرافیک ایران / مرتضی ممیز

شهر و عرضه اجتماعی هنر: نگاهی به تجربه تالار قندریز / مراد ثقفی

شهر و عرضه اجتماعی هنر: نگاهی به تجربه تالار قندریز / مراد ثقفی

سبد خرید۰ محصول