غزاله هدایت، از مجموعه‌ی «کنار و میان»،

«کنار و میان»

مریم-طباطبایی-رنگ-روغن-روی-تخته

صدای شکستن و «تماشای رنج دیگران»

از گرافیک فرهنگی تا گرافیک تبلیغاتی

قصه‌ی تولد و مرگ یک رؤیای جمعی

دهه‌ی ۷۰ در یادداشت‌های یک نقاش

masood-saadodin

پوچیسم یا ازخودبیگانگی در کارهای مسعود سعدالدین

Mojtaba Amini, Untitled, From 'Not Everyone Will be Taken Into the Future' series, tar, printi

همه به آینده راه نخواهند برد

Javad Modaresi, A Building at Valiasr Intersection, oil on canvas, 160x180cm, 2023

تهران‌های ما

a frame of movie Mums Guest by dariush mehrjui, iranian director .jpg

مهمانِ ما

پری، سی‌سال بعد

داریوش مهرجویی در پشت‌صحنه‌ی فیلم درخت گلابی، عکس از کاوه کاظمی. dariush behrjui by kaveh kazemi Tehran, Iran, Dariush Mehrjui, famous Iranian director, during a break while directing "The Pear Tree", on location in Tehran, 1st February 1999. A veiled female assistant stands next to him. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images)

آنچه که خدایان انجام می‌دادند

dariush mehrjooei, in backstage of movie ' The Pear Tree ' photo by Iraninan photographer Jasem Ghazbanpour

جهان بزم‌آگین فیلم‌های مهرجویی

سبد خرید۰ محصول