ملانی و من در حال شنا، ۹-۱۹۷۸

فکر کردن با تصاویر؛ درباره‌ی مایکل اندروز

نقاشی جنگ

عکسی از نمایشگاه ولفگانگ تیلمانس، عکاسی هنری، عکاسی معاصر

مخاطب بزرگ

مستند «پل نش: ارواح جنگ»

لوسین فروید: زندگی‌های واقعی

مصاحبه با گئورک بازلیتس درباره‌ی ادوارد مونک

ویدیویی از نمایشگاه ادوارد مونک در تیت مدرن، از مجموعه‌ی tateshots

ویدیویی از نمایشگاه ادوارد مونک در تیت مدرن

مونک، نیچه، ابدیت، نقاشی

یادداشتی درباره‌ی نیچه و مونک

ادوارد مونک و اولویّت هراس

ادوارد مونک و اولویّت هراس

ادوارد مونک/ مونش/ مرگ/ خودنگاره/ نقاشی/ احساسات

درباره‌ی ادوارد مونک و ۲۷ اثر او

شخم زدن مزرعه شلغم، نزدیک قلعه ویندزور، 1809 / ترنر / جهان مدرن /

استادی که احساس غریبگی می‌کرد

کشتی بخارگرفته بر دهانه‌ی بندرگاه، 1842 / ترنر / جهان مدرن

گرداب پرهیاهو و شگفت‌انگیز یک نمایش

سبد خرید۰ محصول