باران، بخار و سرعت، 1844 / ترنر / جهان مدرن /

ویلیام ترنر؛ برهم زننده‌ی قاعده‌ی تصویرِ زمانه‌

جان سینگر سارجنت، دختران ادوارد بویت، 1882 م، پرتره نگاری، تاریخ هنر غرب

ویدئو: اثری از جان سینگر سارجنت

ویدئو: چشم پرتره‌ها

ژریکو، پرتره‌نگاریِ بیماران روانی

دیه‌گو ولاسکز، تاریخ نقاشی غرب، پرتره سازی، خوآن دپارخا، نقاش

ویدئو: پرتره‌ی «خوآن دپارخا» اثر دیه‌گو ولاسکز

دیه‌گو ولاسکز، پاپ اینوسنت دهم، پرتره، پرونده پرتره، تاریخ هنر

پرتره‌ی «پاپ اینوسنت دهم» اثر دیه‌گو ولاسکز

سه یادداشت بر سه پرتره‌ی رامبراند

The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp rembrandt dutch painters

ویدئو: تحلیل تابلویی از رامبراند

رامبراند / نقاشی فیگوراتیو / تابلوی پاس شبانه / تاریخ نقاشی غرب

ویدئو: نقاشی «پاس شبانه» اثر رامبراند

تجلی و مکاشفه؛ بخشی از کتاب ژان لوک نانسی

پرتره/ پرتره‌نگاری/ ژانر/ رامبراند/ پرتره چیست؟

ویدئو: پرتره چیست؟

معرفی مقالات مجله درباره‌ی ژانر پرتره‌نگاری

سبد خرید۰ محصول