فصلنامه 6

معرفی و فهرست فصلنامه ۶

نیکلاس نیکسون/ Nicholas Nixon/ عکاسی

پنجره‌ی همسایه: نیکلاس نیکسون

نیکلاس نیکسون/ نیکسون/ عکاس امریکایی/ عکاسان معاصر امریکا/عکاسان معروف معاصر جهان/ عکاسان معاصر جهان/ عکاسی اجتماعی/ عکاسی خانوادگی

تصاویر مردم / کیهان ولی‌نژاد

نیکلاس نیکسون/ عکاس مستند/ عکاسی مستند/ عکاس مستند اجتماعی/ عکاسی مستند اجتماعی/ عکاس امریکایی/ عکاسان معاصر امریکا/ عکاسی معاصر امریکا

من عاشق پوستشان بودم / گفت و گو با نیکسون / سالومه منوچهری

نیکسون/ نیکلاس نیکسون/ عکاس مستند/ عکاس مستند اجتماعی/عکاسی مستند/ عکاسی مستند اجتماعی/ عکاسان معاصر امریکا/ عکاسی معاصر امریکا/ اندی گروندبرگ

آدم‌های نیکسون و ایدز / اندی گروندبرگ / فرشید آذرنگ

نیکلاس نیکسون/ آرتور اُل‌من/ عکاسی مستند/ عکاسی مستند اجتماعی/ عکاسان معاصر امریکا/ عکاسی معاصر امریکا

دنیا از آنچه می‌پنداشتم جذابتر است / آرتور ال‌من / شاهین شهابلو

مدخل حرفه هنرمند با عکسی از رابرت مپلتورپ

پنجره‌ی بسته: پرتره

عکاسی پرتره/ عکس پرتره/ تاریخچه عکاسی پرتره/ معروفترین عکاسان پرتره/ عکاسان پرتره

پرتره در عکاسی / گراهام کلارک / علی عامری

مهران مهاجر/ عکس/ عکس پرتره/ عکس خانوادگی/انت کوهن Annette Kuhn

کودکی که هرگز نبودم / انت کون / مهران مهاجر

عکس پرتره/ نقاب/ پدیدارشناسی عکس/ عکاسی هنری/ نقد عکس

نقاب در حکم مفهومی توصیفی / ماری پرایس / علی عامری – فتح‌اله نوری

عکاسان جوان/ عکاسی ایران/ رضا پایداری/ هانا دارابی/ عکاسی معاصر ایران/ عکاسان معاصر ایران/ آثار عکاسان معاصر ایران

پنجره‌ی ما: عکاسان جوان

احمد عالی/ عکس/ عکاسی معاصر ایران/ عکاسان معاصر ایران/ تاریخ عکاسی معاصر ایران

پنجره‌ی عقبی: قیافه‌های آشنا / احمد عالی

ریچارد دیبن کرن/ دیبن کرن/ هنر مدرنیسم/مدرنیسم/ نقاشی انتزاعی/ اکسپرسیونیسم انتزاعی/ نقاشی فیگوراتیو

پنجره‌ی همسایه: ریچارد دیبن کرن

ریچارد دیبنکرن Richard Diebenkorn، رویین پاکباز، نقاشی نیمه‌انتزاعی، اکسپرسیونیسم انتزاعی، مدرنیسم

کشمکش در زیر آرامش / رویین پاکباز

دیبن کرن/ هنر مدرنیسم/ نقاشی بازنمایی/ بازنمایی/ نقاشی انتزاعی/ اکسپرسیونیسم انتزاعی/ نقاشی فیگوراتیو

واقعیت: فشرده، دیگرگون، کژنما / رات. ای. فاین / سیامک مولوی

آموزش هنر/ آموزش نقاشی در امریکا/ آموزش هنر در امریکا/ مدارس هنر/مدرسه هنر/ اموزش نقاشی

پنجره‌ی بسته: آموزش

رابطه‌ی استاد و شاگرد/ استاد و شاگرد/ آموزش هنرهای تجسمی/ آموزش هنر/ مدارس هنری/ مدرسه هنر/محسن وزیری مقدم/آموزش نقاشی

رابطه استاد و شاگرد، نگاهی کوتاه به روند آموزش در جهان و ایران / محسن وزیری مقدم

آموزش نقاشی/ آموزش عالی نقاشی/ آموزش هنرهای تجسمی/ آموزش هنر/ مدارس هنری/ مدرسه هنر/ آموزش نقاشی در دانشگاههای امریکا/آموزش هنر در دانشگاههای امریکا/

پژوهشی در آموزش نقاشی، آموزش نقاشی در دانشگاه‌های آمریکا / فائقه بقراطی

امید مشکسار/ هنرمند/ نقاش معاصر ایران/ نقاشی معاصر ایران

پنجره‌ی ما: امید مشکسار

امید مشکسار/ حاشیه‌نشین/ نقاشی معاصر ایران/ نقاش معاصر ایران/ نقاشی واقع‌گرا/ نقاشی فیگوراتیو

حاشیه نشین زمانه / داریوش خالصی

شکلی از یک حریم شخصی / گفت‌وگو با امید مشکسار

علی‌اکبر یاسمی/ نقاش/ آیدین آغدشلو/ هنرنوگرای ایران/ هنرمندان نوگرای ایران

پنجره‌ی عقبی: کارگاه نقاشی / آیدین آغداشلو

آکی کائوریسماکی/ سینمای فنلاند/فیلم مرد بدون گذشته/ کارگردان فنلاندی/ فیلمساز فنلاندی/ بررسی آثار آکی کائوریسماکی/

پنجره‌ی همسایه: اکی کائوریسماکی

آکی کائوریسماکی/ سینمای فنلاند/ بررسی سینمای آکی کائوریسماکی

آدم‌های زشت من / گفت‌وگو با آکی کائوریسماکی / دنی لی / امید نیک‌فرجام

آکی کائوریسماکی/ فیلم/ مرد بدون گذشته/ سینمای فنلاند/ کارگزدان فنلاندی

شما فقط یکبار زندگی می‌کنید / بردیا سعدی‌نژاد

کائوریسماکی / آکی کائوریسماکی/ فیلم‌شناسی کائوریسماکی/ سینمای فنلاند/جنایت و مکافات/کارگردان فنلاندی

فیلم‌شناسی کائوریسماکی / ترجمه: امید نیک‌فرجام

کائوریسماکی/ فیلم/ فیلم هملت وارد کار تجارت می‌شود/ کارگردان فنلاندی/ سینمای فنلاند/ بررسی آثار آکی کائوریسماکی

نگاهی به چند فیلم کائوریسماکی / ترجمه: لیلا هدایت پور

تصویر سینمایی/ ماهیت سینما/ دیدگاه کارکردگرایانه/ نظریه‌ی کارکردگرا/ تحلیل تصویر سینمایی/ تصویر عکاسی/ تصویر عکاسانه/ کلوزآپ/نمای نزدیک

پنجره‌ی بسته: تصویر سینمایی – تصویر عکاسی

تصویر سینمایی/ زیبایی‌شناسی تصویر سینمایی/ خصوصیات تصویر سینمایی

نوری بر فراز هفت دریا / روبرت صافاریان

کلوزآپ/ نمای نزدیک/ تصویر سینمایی/ مطالعات بینارشته‌ای/ نظریه‌ی کارکرگرا/ دیدگاه کارکرگرایانه/ تجزیه و تحلیل آثار هنری

تجربه ی محرمیت و تهدید، به سوی یک نظریه‌ی روانشناختی در باب نمای نزدیک / پر پرسون / فتاح محمدی

سبد خرید۰ محصول