فصلنامه 17

معرفی و فهرست فصلنامه ۱۷

پنجره بسته: عکاسی دیجیتال

پنجره‌ی بسته: عکاسی دیجیتال

پنجره‌ی بسته: جامعه‌شناسی هنر

هنرمندان تجسمی‌ مینیمالیست، رابرت اسمیتسون، آثار رابرت اسمیتسون، مینیمالیسم، مینیمالیسم در نقاشی

هنرمندان تجسمی مینیمالیست / دانیل مارزونا / علی عامری‌ مهابادی

مینیمالیسم / ریچارد سرا / دانلد جاد / مینیمالیست‌ها / مجید اخگر

مینیمالیسم و ریطوریقای قدرت / آنا سی. چِیو / مجید اخگر

رزالیند کراوس / مینیمالیسم / مجسمه‌سازی / تاریخ هنر / هنر معاصر / 1960

حس و حساسیت (تأملی بر مجسمه‌سازی مابعد دهه‌ی ۱۹۶۰) / رزالیند کراوس / احسان نوروزی

هنر و شیئیت، هنر مینیمال، هنر مینیمال چیست، هنر مینیمال و هنر مفهومی، هنر لفظ‌گرا، پاپ‌آرت

هنر و شیئیت / مایکل فراید / نیما ملک‌محمدی

گزیده‌هایی در باب هنر مینیمال، هنر سرراست، هنر ابژه / ترجمه: امیر احمدی‌آریان

گزیده‌هایی در باب هنر مینیمال، هنر سرراست، هنر ابژه / ترجمه: امیر احمدی‌آریان

اهرام مصر، کعبه، مینیمالیسم، مینیمالیست

ابراهیم، پیامبر مینیمالیست / فرشید آذرنگ

هنر مینیمال، هنر مینیمالیسم، هنر مینیمالیسم چیست، ویژگی‌ هنر مینیمالیسم

مینیمالیسم؛ چیزی که می‌بینید همین چیزی است که می‌بینید / دانیل مارزونا / نیما ملک‌محمدی

گئورگ گروز؛ قساوت چهره / امید مهرگان

پیر بوردیو / جامع‌شناسی هنر /

اما چه کسی “آفرینندگان” را آفرید؟ / پیر بوردیو / مهدی نصراله‌زاده

تب نوستالژیک / نوستالژی / هنر نوستالژی / تاریخ هنر

بازگشت تب نوستالژیک / ایومیشو / وحید حکیم

الیس نیل / نقاش معاصر

پیام و آثار یک زن: الیس نیل / پاتریشیا هیلز / ترجمه و تلخیص: فاطمه راهیل‌قوامی

الیس نیل / نقاشی / هنر قرن بیستم / پرتره‌نگار امریکایی / نقاشی فیگوراتیو

نقاش «روح زمانه» / زندگی‌نامه‌ی خودنوشت الیس نیل/فاطمه راهیل‌قوامی

کتاب فراموشی / فرشید آذرنگ / شهریار توکلی

گفت‌وگوی جمعی ابراهیم حقیقی و… پیرامون دو کتاب «اگر تو مرا نبینی» و «کتاب فراموشی»

من هم نمی‌بینَمَم / تورج حمیدیان

پنجره‌ی ما: فرشید آذرنگ (۱۹۷۳)، شهریار توکلی (۱۹۶۹)

گزیده‌هایی از مقدمه‌ای بر تصویر عکاسی در فرهنگ دیجیتال / مارتین لستر / روبرت صافاریان / فرهنگ دیجیتال

گزیده‌هایی از مقدمه‌ای بر تصویر عکاسی در فرهنگ دیجیتال / مارتین لستر / روبرت صافاریان

عکاس آلمانی / والایی

آندریاس گُرسکی و والایی معاصر / آلیکس اُلین / حمیدرضا کرمی

گرسکی

دنیای آندریاس گرسکی / پیتر گالاسی / حمیدرضا کرمی

آندریاس گرسکی، Andreas Gursky ، عکاسی، عکاس آلمانی

پنجره‌ی همسایه: آندریاس گرسکی Andreas Gursky (1955)

پنجره‌ی همسایه: الیس نیل (۱۹۸۴ – ۱۹۰۰)

پنجره‌ی همسایه: مینیمالیسم Minimalism

سبد خرید۰ محصول