فصلنامه 18

معرفی و فهرست ویژه‌نامه‌ی «عصر تجدد»

آئورا / شمیم مستقیمی / هاله‌ی مقدس / کاغذ بی‌خط / فرهنگ

آئورا به سبک ایرانی / شمیم مستقیمی

مدرنیته / مدرنیته در ایران / سنت و تجدد / سنت و مدرنیته

تزهایی درباره‌ی مدرنیته‌ی فقر و مازاد / امیرهوشنگ‌ افتخاری‌راد

تأملاتی در باب تجربه‌ی یک غیبت، ترجمه‌ی مدرنیته / صالح نجفی

تأملاتی در باب تجربه‌ی یک غیبت، ترجمه‌ی مدرنیته / صالح نجفی

طرحی از سیاوش روشندل عکس گفت و گویی دیالکتیک معکوس مدرنیسم در ایران از مراد فرهادپور/ مدرنیته/ هنر ایران/

دیالکتیک معکوسِ مدرنیسم در ایران / گفت‌وگو با مراد فرهادپور

تجربه‌ی مدرنیته / سنت و مدرنیته /

افیونِ بدون افیون، یادداشتی در باب بحث مدرنیته (تجدد) / امید مهرگان

تغییرات بافت شهری در ایران / گفت‌وگو با برنار اورکاد / معماری ایرانی

تغییرات بافت شهری در ایران / گفت‌وگو با برنار اورکاد

تجدد یا راز بقاء / گفت‌وگو با خسرو دهقان / سینما / مشروطه /تجددخواهی

تجدد یا راز بقاء / گفت‌وگو با خسرو دهقان

نقاشی تکیه دولت اثر کمال الملک نقاشی دوره قاجار

نمایش تجدد / گفت‌وگو با منصور براهیمی

مدرنیسم در ایران، مدرنیته در ایران، مدرنیسم چیست، گذر از سنت به مدرنیسم، مسعود کوثری

مدرنیته، جامعه و هنر در ایران / مسعود کوثری

آیدین آغداشلو سقوط فرشتگان 1372/تجدد/عصر تجدد/تاریخ هنر ایران/هنر نوگرا

هنر بی‌مخاطب، هنر کم خریدار / گفت‌وگو با آیدین آغداشلو

خلاء وضعیت اکنون / ایمان افسریان ، کشف حجاب، هنر نوگرای ایران/هویت ایرانی/ هنر ایران/هنر نوگرای ایران / گفتمان تجدد/

خلاء وضعیت اکنون / ایمان افسریان

فضای روشنفکری/ روشننفکری ایرانی، دهه 40، ادای روشنفکری، بابک احمدی/دوران روشنگری/ میشل فوکو/

فضای روشنفکری دهه‌ی ۱۳۴۰، هوای تازه / بابک احمدی

هویت، هنر و هویت، هویت در هنر ایران، هنر معاصر ایران، شعر، پیکاسو

در جست‌وجوی هویت / رویین پاکباز

تاریخ عکاسی ایران، تورج حمیدیان، عکاسی قاجار

تاریخ عکاسی ایران؛ بعد از قاجاریه / تورج حمیدیان

جلیل ضیاءپور نقاش نوگرای ایران، نقاشی معاصر ایران، نقاشی مدرن

جلیل ضیاءپور و نقاشی نوگرای ایران / فائقه بقراطی

تاریخ عکاسی معاصر ایران، عکاسی معاصر ایران، مهران مهاجر، تاریخ نگاری، تاریخ عکاسی ایران

تجدد ایرانی و عکاسی معاصر / مهران مهاجر

نقاشی نوگرا / نقاشی نوگرای ایران/هنر نوگرا

سالشمار نقاشی نوگرا در ایران / ستاره مینوفر

روز افتتاح مجلس شورای ملی ایران در اتاق نظام (از مجموعه موزه عکسخانه شهر)/تاریخ معاصر ایران/ تاریخ ایران/ سنت و تجدد/مشروطه / مشروطیت/تجددخواهی

نیست‌انگاری نابخردی / آریاسپ دادبه

مجاهدان قفقاز، تبریز و رشت برای احیای مشروطیت راهی تهران می‌شوند. آرشیو عکس کتابخانه مجلس، آلبوم‌های قاجار، شماره ۹، صفحه ۱۱

تاریخ معاصر ایران؛ آنچه گذشت… / هدا اربابی

فتحعلی شاه با لباس رسمی و تاج کیانی/فرهنگ ایرانی/

مشروطه، دایره‌ای دوباره از پیوستن و گسستن / محمدرضا نوروزی، ارکیده ترابی

ویژه نامه عصر تجدد حرفه هنرمند شماره ی18

تصویر تجدد

سبد خرید۰ محصول