فصلنامه 11 حرفه: هنرمند / بهار 1384

معرفی و فهرست فصلنامه ۱۱

On Kawara/ آن کاوارا /خودآگاهی/ آثار آن کاوارا

خود آگاهی / رنه دنیزو / فتاح محمدی

On Kawara/ آن کاوارا / آثار آن کاوارا /نقاشی روزشمار/دکارت

چرا “من نمی‌دانم” پاسخ درستی است / جاناتان واتکینز / شهریار وقفی‌پور

مدخل حرفه هنرمند با موضوع آن کاوارا/کانسپچوال/هنرمندان معاصر/On Kawara/ هنرمند ژاپنی/ نقاشی روزشمار/ آثار آن کاوارا/

پنجره‌ی همسایه: آن کاوارا (۱۹۳۳)

شارل بودلر/ نقاش زندگی مدرن/ نقاشی مدرن/ مدرنیته/ مدرنیسم

نقاش زندگی مدرن / شارل بودلر / روبرت صافاریان

عکسی از میلان کوندار. نویسنده‌ی چک

یادداشت‌های یک خوابگرد / فرشید آذرنگ

جوتو تصلیب-۱۳۰۲ gitto the crusifixion 1302/ مدرنیسم/ نقاشی مدرن/ نقد روشنگری/ کانت

نقاشی مدرن / کلمنت گرینبرگ / مجید اخگر

مدخل بخش پنجره‌ی بسته حرفه هنرمند. مدرنیسم

پنجره‌ی بسته: مدرنیسم Modernism

رامبراند / منوچهر معتبر

پنجره‌ی عقبی: شاگرد و استاد / منوچهر معتبر

مش صفر / نقاشی معاصر ایران / منوچهر صفرزاده

مغنی نوای طرب سازکن، به قول غزل قصّه آغاز کن / منوچهر صفرزاده

مش صفر / منوچهر صفرزاده / نقاش معاصر / نقاشی معاصر ایران / تاریخ هنر معاصر ایران

مش صفر (منوچهر صفرزاده)، نقاشی یگانه و معضل هویت در هنر ایران / مسعود سعدالدین

مدخل حرفه هنرمند با موضوع نقاشی‌های منوچهر صفرزاده

پنجره‌ی ما: منوچهر صفرزاده (مَش صفر)

قطع بند ناف بد نیست / گفت‌وگو با داریوش شایگان

نگارگری ایرانی، ثمیلا امیرابراهیمی، موزه‌ی هنرهای معاصر، نگارگری

ما؛ درباره‌ی نمایشگاه “نگارگری ایرانی” / ثمیلا امیرابراهیمی

نگارگری ،هنر و فرهنگ ایرانی، عرفان ایرانی، آریاسپ دادبه، هنر ایران

نگارگری؛ اقلیم هشتم / آریاسپ دادبه

مهدی حسینی، شاهکارهای نگارگری ایران، نگارگری، نقاشی ایرانی

نگارگری سنتی ایران دیروز، امروز و… / گفت‌وگو با مهدی حسینی

نگارگری، ایمان افسریان، کوبیسم، دیوید هیوم

علاقه به تعمیم؛ نقدی بر رویکرد فرمالیستی به نگارگری / ایمان افسریان

نگارگری، یعقوب آژند، شاهکارهای نگارگری، مکاتب نگارگری

معیارهای «ایرانیت» در مسیر تاریخ / گفت‌وگو با یعقوب آژند

نگارگری ایرانی/

نگارگری قدیم، نگارگری جدید / گفت‌وگو با آیدین آغداشلو

شاهکارهای نگارگری، نگارگری ایرانی، نگارگری، مهدی حسینی، آیدین آغداشلو

پنجره‌ی بسته: شاهکارهای نگارگری

پنجره‌ی عقبی: به لطافت پر / خسرو دهقان

میترا تبریزیان / فرمالیستی/ مدرنیستی / عکاسان ایرانی/ عکاسان معاصر ایران

فراسوی محدودیت‌ها / گفت‌وگوی هومی بابا و میترا تبریزیان / کامبیز موسوی اقدم

میترا تبریزیان/ عکاس ایرانی / عکاسان ایرانی/ عکاسی معاصر ایران /mitra tabrizian

بازی با واقعیت / گفت‌وگو با میترا تبریزیان Mitra Tabrizian

مدخل حرفه هنرمند درباره‌ی میترا تبریزیان

پنجره‌ی ما: میترا تبریزیان

فضاهای پراکنده‌ی عکاسی / رزالیند کراوس / کیهان ولی‌نژاد

بردن بازی، هنگامی که قوانین آن دگرگون شده‌است / ابیگیل سولمون – گودو / سیدمهدی مقیم‌نژاد

گرایش‌های دیگر انسل ادمز / تورج حمیدیان

گفت‌وگو با انسل آدامز / ترجمه: آزاده گنجه

انسل ادمز / ادمز/

انسل آدامز در صد سالگی / جان سارکوفسکی / علی عامری‌مهابادی

انسل آدامز؛ سیاست فضای طبیعی / اندی گروندبرگ / فرشید آذرنگ

سبد خرید۰ محصول