فصلنامه 3 حرفه: هنرمند / زمستان 1381

معرفی و فهرست فصلنامه ۳

سالی مان/عکاس امریکایی/تاریخ عکاسی غرب/عکاسی هنری/تاریخ عکاسی معاصر

پنجره‌ی همسایه: مادر (سالی مان)

سالی مان/ خانواده/ عکاس امریکایی/ تاریخ عکاسی غرب/ تاریخ عکاسی معاصر/ عکاسی هنری

لحظه‌هایی به ناپایداری لمس بال فرشته / سالی مان / ملک‌محسن‌ قادری

عکاس امریکایی/تاریخ عکاسی غرب/ملیسا هریس/سالی مان/تاریخ عکاسی معاصر/عکاسی هنری

جسی مان در هجده سالگی / ملیسا هریس/ ملک محسن قادری

سالی مان بدون عنوان ۱۹۹۸ sally mann/شهریار توکلی/عکاس – مؤلف/سالی مان/عکاسی معاصر امریکا

آغوش / شهریار توکلی

ای. دی. کولمن/سانسور/عکس‌های خانوادگی/خودسانسوری/سرزمین مادری / ای. دی. کولمن / سالومه منوچهری

سرزمین مادری / ای. دی. کولمن / سالومه منوچهری

عکسی سالی مان. از دخترش/دیوید لوی اشتراوس/سرزمین مادری/سرزمین جنگ‌های داخلی/تاریخ عکاسی غرب/عکاس امریکایی

سرزمین جنگ‌های داخلی/ دیوید لوی اشتراوس/ فرهاد صبوری

سالی مان جسی در ۱۸ سالگی ۲۰۰۰/لحظه‌ی گرفتن عکس، لحظه‌ی کوتاهی است / گفت‌وگو با سالی مان/روش کلودیون/تاریخ عکاسی غرب/عکاسی معاصر

لحظه‌ی گرفتن عکس لحظه‌ی کوتاهی است / گفت‌وگو با سالی مان

عکس معروفی از سالی مان/خانواده‌ی مان / جنت مالکوم / شاهین شهابلو/جنت مالکوم/عکاسی خانوادگی/تاریخ عکاسی غرب

خانواده‌مان / جنت مالکوم / شاهین شهابلو

مدخل حرفه عکاس شماره‌ی ۳ عکس‌های خانوادگی/پنجره‌ی بسته: عکاسی خانوادگی/

پنجره‌ی بسته: من آنجا بوده‌ام (عکاسی خانوادگی)

ویکتور برگین، رولان بارت

بازخوانی اتاق روشن/ ویکتور برگین/ فرشید آذرنگ

پیر بوردیو/زیبایی‌شناختی/کارکرد اجتماعی عکاسی/عکاسی فرانسه

عکاسی به مثابه‌ی ابزار یکپارچگی/ پیر بوردیو/ کیهان ولی‌نژاد

مارجوری پرلوف/کریستین بولتانسکی/اتاق روشن/عکاسی خانوادگی

آنچه تنها یک مرتبه رخ داده است/ مارجوری پرلوف/ فرشید آذرنگ

عکس‌های شخصی/خاطره/والتر بنیامین/رولان بارت

عکس‌های شخصی و خاطره‌ی فردی / کاترین کینان / علی عامری

مینا نوری/احمد عالی/ مهرداد افسری

پنجره‌ی ما: در جستجوی قطعه ناتمام (مرور بر آثار احمد عالی، مهرداد افسری)

احمد عالی/سنت‌ها/کاوه گلستان/فنون عکاسی

نور، سایه، سایه روشن/ کاوه گلستان

احمد عالی/عکاسی مدرن ایران/عکاسی هنری ایران/عکاسان ایرانی/تاریخ عکاسی ایران/عکاسی

عکاسی، کسب و کار من نیست / گفت‌وگو با احمد عالی

مهرداد افسری/عکاسی مستند/عکاسی مدرن ایران/عکاسی هنری ایران/عکاسان ایرانی/تاریخ عکاسی ایران

نگاهی به عکس‌های مهرداد افسری / مهران مهاجر

مهرداد افسری/فرهاد فخریان/عکاسی مدرن ایران/عکاسی هنری ایران/عکاسان ایرانی/تاریخ عکاسی ایران

خاطرات جاده‌ای / فرهاد فخریان

ژوزف کودلکا/جوزف کودلکا/عکاس اهل چک/عکاسی مستند اجتماعی/عکاسی مستند هنری/تجزیه و تحلیل و نقد عکس/تحلیل یک عکس/تحلیل عکس‌های مفهومی

پنجره‌ی عقبی: کولیان مفرغ و رویا / محمد غفوری

ارنست کامبریج/آوانگاردیسم/انتزاع‌گرایی/لوسین فروید/نقاشی رئالیسم/نقاش/آثار لوسین فروید/بازنمایی

پنجره‌ی همسایه: خوب، بد، زشت (لوسین فروید)

لوسین فروید/رئالیست/نقد آثار لوسین فروید/نقاشی فیگوراتیو/نقاش واقع‌گرا/تاریخ نقاشی غرب/ نقاشی معاصر غرب

بی‌رحم‌ترین رئالیست دنیا/ بتی آواکیان

لوسین فروید/نقاشی فیگوراتیو/ نقد هنری/واقع گرایی در آثار لوسین فروید/نقاشی واقع‌گرا/تاریخ نقاشی غرب/نقاشی معاصر غرب/نقد آثار لوسین فروید

چشمی که فرو می‌بلعد/ ایدرین سیرل/ بتی آواکیان

اصالت فردیت/مدرن/هویت در هنر/ فردیت در هنر معاصر

پنجره‌ی بسته: اصالت فردیت

اصالت در هنر/هویت در هنر/فردیت در هنر معاصر/مرگ هنر/ جهانی شدن و بحران هویت/ بحران هویت در هنر

حقیقت و اصالت در هنر / ثمیلا امیرابراهیمی

یان وان آیک/ ایمان افسریان/اصالت فردیت/ فردیت در هنر معاصر/ هویت در هنر/ نوآوری/ فردیت هنرمند/ فردیت هنری/ هنرمصر باستان/ هنر سنتی

«یان وان آیک» اینجا بود / ایمان افسریان

طبیعت و هنر/انسان/اصالت فردیت/بحران مدرنیته/ هویت در هنر/ نوآوری/هنر والا/ بحران هویت در هنر/ هویت در هنر

انسان، طبیعت و هنر / روبن ویلر / بتی آواکیان

حسینعلی ذابحی/هنرمند/نقاش نوگرای ایران/ نقاشی نوگرای ایران/ هنر نوگرا/ نقاشی معاصر/ نقاشی معاصر ایران/تاریخ هنر ایران/تاریخ هنر معاصر ایران/

پنجره‌ی ما: بزرگ رزمنده‌ای بود لطیف (مرور بر آثار حسینعلی ذابحی)

عکسی از حسینعلی ذابحی نقاش نوگرای ایرانی

خب همینم که هستم / گفت‌وگو با حسینعلی ذابحی

نقاشی مرد دو زنه از حسینعلی ذابحی

ناقوس هنر / حسینعلی ذابحی

سبد خرید۰ محصول