مدخل درباره‌ی امر والا / حرفه: هنرمند شماره‌ی 69 / پاییز 1397

درباره‌ی امر والا

امر والا، امر والای انتزاعی، نقاشی انتزاعی، رابرت روزنبلوم

امر والای انتزاعی / رابرت رازنبلوم / کتایون یوسفی

بارنت نیومن / Barnett Newman/ لیوتار/ امر والای پست مدرن

بارنت نیومن و ژان فرانسوا لیوتار: امر والای پست مدرن / فیلیپ شا / صالح نجفی

ژان فرانسوا لیوتار/ امر والا/ امر آوانگارد/ کلاسیسیسم/ زیبایی‌شناسی

امر والا و امر آوانگارد / ژان فرانسوا لیوتار / مجید پروانه‌پور

ریچارد کرنی - گلنار نریمانی - هنر و سیاست - 11 سپتامبر و هنر آمریکا - کانت و امر والا - مبانی فلسفه ی کانت - زیباشناسی کانت - امر والا

درباره‌ی وحشت و ترور/ ریچارد کِرنی / گلنار نریمانی

مبانی فلسفه ی کانت / گلنار نریمانی/ امر والا/ زیباشناسی کانت / امر والا

کانت و امر والا / گلنار نریمانی

امر والا، امروالا، مجید اخگر، بارنت نیومن

امر والا اکنون است / بارنت نیومن / مجید اخگر

آنری میشو، رابرت اسمیتسون، آنیش کاپور، هنر مکان ویژه، هنر معاصر / فصلنامه 69

امر والا و هنر معاصر (آنری میشو، آنیش کاپور، تاسیتا دین و رابرت اسمیتسون)

مایک کلی/ mike kelly/ امر والا/ هنر معاصر

مایک کلی در گفت‌وگو با توماس مک اِویلی / مترجم: کتایون یوسفی

سبد خرید۰ محصول