آریاسپ دادبه

آریاسپ دادبه از نویسندگان قدیمی فصل‌نامه‌ی حرفه: هنرمند است. او از معدود اندیشمندان معاصر است که دانش جامعی درباره‌ی تاریخ هنر و فرهنگ ایران دارد و مقالات متعددی در این‌باره نوشته است. او در سلسله درسگفتارهایی درباره‌ی تاریخ هنر ایران به شرح دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

مجموعه مقالات درسگفتارهای تاریخ هنر ایران (شماره ۱ تا ۱۱)

--1548-هفت-پیکر-/ درسگفتار دوازدهم

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار دوازدهم)/ آریاسپ دادبه

باغ‌آرایی/ تاریخ هنر ایران (11) باغ؛ الگوی مرجع هنر ایرانی / آریاسپ دادبه

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار یازدهم)/ آریاسپ دادبه

درسگفتار دهم دادبه بخش دوم

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۱۰) / قسمت سوم

درسگفتار دهم دادبه بخش دوم

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۱۰) / قسمت دوم

درسگفتار دهم دادبه بخش اول

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۱۰) / قسمت اول

تاریخ هنر ایران : جلسه‌ 10 درس‌گفتار تاریخ هنر ایران

دهمین جلسه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی تاریخ هنر ایران

«مناسبات تاریخی ایران و ارامنه»، آریاسپ دادبه

تاریخ هنر ایران (10) دبستان پارسایی - سفر روح / آریاسپ دادبه

دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (گفتار دهم)/ آریاسپ دادبه

تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه/ ویدئوی درسگفتار/ درسگفتار

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۹)/ آریاسپ دادبه

ایرانشهری، تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه/ ویدئوی درسگفتار/ درسگفتار

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۸)/ آریاسپ دادبه

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۷)/ آریاسپ دادبه

تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه/ ویدئوی درسگفتار/ درسگفتار

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۶) / آریاسپ دادبه

سبد خرید۰ محصول