مارتین پار از عکس‌هایش می‌گوید

مارتین از عکس‌هایش می‌گوید

در این ویدیو مارتین پار، عکاس معاصر انگلیسی، در حین مرور عکس‌هایش، نوع نگاهش به جامعه و آدم‌ها را شرح می‌دهد. و از مصرف‌گرایی، سرگرمی، ولع خرید، دریدن و بلعیدن سخن می‌گوید.

زمان ویدیو ۱۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه است و مهدیه کرد آن را به فارسی ترجمه کرده است.

اگر نگاه مارتین پار به زندگی معاصر، و این رنگ‌های از فرطِ زرق‌وبرقْ زننده‌ی عکس‌هایش برایتان جالب است، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی «هستیِ تاریخی عکس» از مجید اخگر را بخوانید. این مقاله، پژوهشی مفصل در نسبت عکاسی و تاریخ است و از همین دریچه عکس‌های مارتین پار و رابطه‌ی آن‌ها با فرهنگ معاصر را بازخوانی و بازتفسیر می‌کند. مقاله در شماره‌ی ۷۷ مجله منتشر می‌شود و شما می‌توانید این شماره را از اینجا تهیه کنید.