مارتین پار از عکس‌هایش می‌گوید

شما اینجا قرار دارید:

مارتین از عکس‌هایش می‌گوید

در این ویدیو مارتین پار، عکاس معاصر انگلیسی، در حین مرور عکس‌هایش، نوع نگاهش به جامعه و آدم‌ها را شرح می‌دهد. و از مصرف‌گرایی، سرگرمی، ولع خرید، دریدن و بلعیدن سخن می‌گوید.

زمان ویدیو ۱۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه است و مهدیه کرد آن را به فارسی ترجمه کرده است.

اگر نگاه مارتین پار به زندگی معاصر، و این رنگ‌های از فرطِ زرق‌وبرقْ زننده‌ی عکس‌هایش برایتان جالب است، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی «هستیِ تاریخی عکس» از مجید اخگر را بخوانید. این مقاله، پژوهشی مفصل در نسبت عکاسی و تاریخ است و از همین دریچه عکس‌های مارتین پار و رابطه‌ی آن‌ها با فرهنگ معاصر را بازخوانی و بازتفسیر می‌کند. مقاله در شماره‌ی ۷۷ مجله منتشر می‌شود و شما می‌توانید این شماره را از اینجا تهیه کنید.

این نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید ...
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

آخرین نوشته‌های وب‌نامه