فریدا کالو/جان برگر/نقاشان پیشروی مکزیک/نقاشی معاصر مکزیک/نقاشان معروف زن/ نقاشان زن/ تاریخ هنر جهان/ تاریخ نقاشی

پنجره‌ی همسایه: فریدا کالو

از فریدا کالو و رنجی که بر جانش زخمه می‌کشید بارها نوشته‌اند گفته‌اند و به تصویر کشیده‌اند با این همه، به نظر می‌رسد هنوز ناگفته‌های بسیاری از این زن افسانه‌ای در دل تاریخ هنر معاصر‌ مهجور مانده است. شاید که این خاصیت افسانه‌هاست همواره ما را بدین اندیشه وا‌می‌دارند که هنوز در نهان خود داستان‌ها برای شنیدن پنهان داشته‌اند افسانه‌هایی که هر زمان از تاریخ به سراغشان برویم بی‌شک تصویرها در پستوی گنجه‌ی خود در حال خاک خوردن دارند فریدا کالو نیز از آن افسانه‌هاست که به نظر می‌رسد هنوز بر دل تاریخ هنر تصویرها و ناگفته‌ها نهان داشته است همین ناگفته‌ها ما را بر آن داشت تا یک پرونده از شماره‌ی ۵ فصلنامه را به وی اختصاص دهیم.

 

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول