مقالات

تصویر-کاور-آریاسپ-دادبه-درسگفتار-یازده

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۱۳-۱۱) / قسمت دوم

تصویر-کاور-آریاسپ-دادبه-درسگفتار-یازده

دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۱۳-۱۱) / قسمت اول

تصویر-جلد-شماره‌-۸۲-مجله-حرفه-هنرمند؛-ویژه‌نامه‌-دهه-۷۰

معرفی و فهرست ویژه‌نامه‌ی «دهه‌ی ۷۰: تولد و مرگ یک رؤیای جمعی»

مقدمه

میراث دهه‌ی ۷۰: قطبی‌شدن، ورشکستگی، فروپاشی / مهدی نصراله‌زاده

دهه‌ی ۷۰ و کشمکش دو نظام ارزشی / محسن گودرزی، بهناز خسروی

رنگ‌آمیزی مغاک / البرز زاهدی

نقش فرهنگسراها در «دموکراتیزاسیون» هنر در دهه‌ی ۷۰ / مسرت امیرابراهیمی

سینمای ایران در دهه‌ی ۷۰ شمسی / روبرت صافاریان

عکاسی در دهه‌ی ۷۰: پیوندها و گسست‌ها / گفت‌وگوی عباس کوثری، مهران مهاجر، پیمان هوشمندزاده، غزاله هدایت و ایمان افسریان

از تعهد به بیان / مروری بر وضعیت عکاسی ایران در دهه‌ی ۷۰ شمسی / هادی آذری ازغندی

دهه‌ی پاک‌سازی و نو‌سازی / نقاشی دهه‌ی ۷۰ / ثمیلا امیرابراهیمی

سبد خرید۰ محصول