ریچارد دیبن کرن/ دیبن کرن/ هنر مدرنیسم/مدرنیسم/ نقاشی انتزاعی/ اکسپرسیونیسم انتزاعی/ نقاشی فیگوراتیو

پنجره‌ی همسایه: ریچارد دیبن کرن

نقاش چه بسا بگوید که در فکر آن است که آیا کارش را درست انجام داده است یا نه ولی اگر فقط درک کنیم که او از این کلمه کوچک و متواضعانه درست چه منظوری دارد آنگاه پی خواهیم برد که هنرمندان به راستی چه چیزی را دنبال می‌کنند.

به راستی چیزی به نام هنر مطلق وجود ندارد فقط هنرمندان وجود دارند مردان و زنانی که از نعمت یک استعداد کمیاب برخوردارند استعدادی که می‌تواند شکل‌ها و رنگ‌ها را به گونه‌ای آرایش دهد و تعادل بخشد که درست باشند و باز هم نادرتر کسانی که از آن استواری و کمال شخصیت بهره دارند که هرگز به راه‌حل‌های نیم‌بند رضایت نمی‌دهند آنها با طیب خاطر از هرگونه جلوه‌گری کمال و سده و کامیابی سطحی درمی‌گذرند.

التزام ریچارد دیبن‌کرن در جهت‌گیری‌های غیرمتداولش همواره درست نقاشی کردن بود وفاداری دیبن کرن به جنبه‌هایی از سنت هنر مدرنیسم اروپایی  به‌ویژه دستاوردهای سزان، ماتیس و مندریان و نیز انتخاب خط سیری معابر با جریان‌های پیشتاز باعث شد که اغلب منتقدان آمریکایی او را نقاشی کالیفرنیایی بنامند برخی نیز او را هنرمندی با بینش محدود معرفی کردند اما با گذشت زمان ارزش‌های خاص و متفاوت او مورد توجه قرار گرفت با توجه به توانایی‌های دیبن کرن این امکان وجود داشت که او همانند برخی از هم‌نسلانش با یکی از حرکتهای پست مدرنیستی همگام شود اما او آگاهانه در راه خویش باقی ماند در آخرین صحنه نمایش هنر مدرنیسم نقش اول را بازی کرد و در لحظه‌ای که این سنت به پایان خود می‌رسید آن را در آغوش کشید.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

کشمکش در زیر آرامش / رویین پاکباز
واقعیت: فشرده، دیگرگون، کژنما / رات. ای. فاین / سیامک مولوی

سبد خرید ۰ محصول