مدخل حرفه عکاس/باربارا کروگر /Barbara Kruger /هنرمند معاصر امریکایی/اندی گرونبرگ

پنجره‌ی همسایه: باربارا کروگر (۱۹۴۵)

باربارا کروگر Barbara Kruger 

«احساس می‌کنم تمام کارهای من، مبتنی بر شوخی و تفسیری هستند که این شوخی خلق می‌کند. این کارها متشکل از عکس، مجسمه و چیدمان‌اند. اما به نظر من، نیروی اصلی کار من، از همان آغز، بیان و خطاب مستقیم بوده‌ است. در تصاویر و در نوشته‌ها و پژوهش‌هایم، و نیز در آخرین چیدمانی که در لندن انجام دادم، همین بیان مستقیم وجود داشته است. بیان مستقیم در همه جا هست، مردم معمولاً چنین کاری می‌کنند و به همین شیوه نیز مورد خطاب قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این شیوه، در هر شکلی کمک بگیرید. این امر به نوعی با شکل‌دهی هویت‌ها و کلیشه‌ها، ارتباط و مناسبت دارد، یعنی همان موضوعاتی که مورد علاقه‌ی من‌اند.»

سبد خرید ۰ محصول