مسعود اسکندری / مهران مهاجر/فرهاد فخريان

پنجره‌ی ما: سه نفر روی نیمکت (مهران مهاجر، مسعود اسکندرى و فرهاد فخریان)

آنچه در این جستار میخوانیم:

دلیل اولیه این نشست، صحبت و بحث پیرامون سه نمایشگاه عکس مهران مهاجر، مسعود اسکندرى و فرهاد فخریان است که در پاییز و زمستان ۸۰ در گالرى‌هاى تهران به نمایش درآمد. پیشنهاد جلسه را آقاى دهقانپور مطرح کردند. بدین ترتیب طى چهار جلسه پنج‌ساعته، کنار هم نشستیم. و هریک سعى کردیم آینه‌اى باشیم براى دیگرى، تا کژى‌ها و راستى‌هاى فکر و تصویرمان در سطح دیگرى بازتابیده شود.

بر آن بودیم تا ملاحظه کسى یا چیزى را نکنیم و به یکدیگر تخفیف ندهیم. صحبت‌ها گاه حول و حوش همان بهانه اصلى مى‌چرخید. و گاه تا دور و نزدیک‌هاى تاریخ عکاسى مى‌رفت. بى‌آنکه قصد نقد سیستماتیک را داشته باشیم، خود را آزاد گذاشتیم. تا سمت و سوى بحث به هرجا که جمع تمایل داشت ادامه یابد.

متن پیاده شده از نوار را زیاد دستکارى نکردیم تا خواننده نیز با شکل ارتجالى و فى‌البداهه صحبت‌ها همراه شود. حاضران در جلسه عبارت بودند از: یحیى دهقانپور، مهرداد نجم‌آبادى، محمد غفورى، فرهاد فخریان، مهران مهاجر، مسعود اسکندرى، فرشید آذرنگ، مهرداد افسرى و شهریار توکلى. لازم به توضیح است که آقایان مهرداد نجم‌آبادى و فرشید آذرنگ به ترتیب در جلسات بحث پیرامون تصاویر مسعود اسکندرى و مهران مهاجر حضور نداشتند.

بخشی از گفت‌وگو با مهران مهاجر:

شهریار توکلی:آقای مهاجر، نمایشگاه اخیر شما برای خود من بسیار غافلگیر کننده بود. با توجه به این که ما آثار شما را در تداومی سال به سال دنبال می‌کنیم، عکس‌های اخیر حاکی از چرخشی ناگهانی و دور از انتظار است. آیا این چرخش در خود شما هم دفعتی و ناگهانی رخ داده یا روندی بطئی و تدریجی را طی کرده است؟

مهران مهاجر: من خودم آن چرخش مورد اشاره‌ی شما را خیلی حس نکرده‌ام. شاید هم آنقدر سریع پیچیده‌ام که خودم متوجه نشده‌ام!

ولی باید بگویم که این عکس‌های اخیر از لحاظ عکسبرداری همزمان با عکس‌های نمایشگاه قبل (یعنی روزنامه‌ها) شروع شد. و تا همین اواخر ادامه پیدا کرد. به قول یکی از دوستانم در مجموعه روزنامه‌ها (که در فرانسه گرفته شده بود) من سعی کرده‌ بودم تا از لحاظ ذهنی خودم را در ایران فرض کنم. ولی این بار در این مجموعه تلاش کرده‌ام تا عکس‌هایی از فضاهای جذاب آنها را به تصویر بکشم. یعنی موزه‌ها و گالری‌ها. …

 

مهران مهاجر، مسعود اسکندری، فرهاد فخریان/ گفت‌وگوی جمعی

 

سبد خرید ۰ محصول