پنجره‌ی بسته: ۷۷ به بعد، قسمت سوم

 

در شماره ۳۷، جمعی از هنرمندان پاسخ‌هایی به پرسش‌های مجله دادند تا شاید شِمایی کلی از روحیه و طرز فکر نسلی که پس از سال ۷۷ ظهور کردند را ترسیم کند. تصمیم داریم در این شماره و شماره بعد به تحلیل این نسل و این دوران از هنر معاصر ایران بپردازیم و بحث را پی بگیریم …

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول