فرش واگنر مجموعه‌ی برل/موزه‌ی گلاسکو قرن ۱۷ م

هنر تجلی، هنر تجسد / گفت‌وگو با آریاسپ دادبه

اين متن حاصل گفتگوی ايمان افسريان و هدا اربابی با آریاسپ دادبه درباره‌ی نسبت تاريخ و سير آگاهی مردمان در تمدن غربی و ايرانْ با فرهنگ بصری و به صورت مشخص تاريخ نقاشی است. در ابتدای اين گفتگو دادبه درباره‌ی دسته‌بندی هنرها بر مبنای مفهوم ژانر سخن می‌گويد و سپس به مفهوم تاريخ و سرآغاز تاريخ و انعكاس آن در نخستين نقاشی‌های بشر وارد می‌شود. اين گفتگو درباره‌ی تاريخ هنر در غرب پی‌ گرفته می‌شود و دادبه تلاش می‌كند تا نسبت بين تاريخ تصوير در غرب و الهيات مسيحی را تبيين كند. او ژانر تاريخی در نقاشی غرب را تاريخ تجسد خداوند می‌داند. در ادامه‌ی بحث به موضوع نقاشی و فرهنگ تصويری در ايران ورود می‌كند و گفتگو پيرامون نسبت بين تاريخ آگاهی در ايران و فرهنگ تصويری در ادوار مختلف تاريخ اين حوزه‌ی تمدنی با نگاهي تطبيقی با فرهنگ تصويری در تمدن‌هاي غربی دنبال می‌شود.

 

سبد خرید ۰ محصول