مدخل حرفه هنرمند تصویر طبیعت

تصویر طبیعت

همچون شماره گذشته، این بار نیز پرونده‌های آزاد با عنوان کلی «تصویر طبیعت» انتخاب کردیم.از هنرمندان و نویسندگان محترم خواهش کردیم تا حول و حوش سؤالات زیر (بدون قید عکاسی) تأ ملات شخصی خودرا در باب “اثر هنری مرتبط با طبیعت” در هر رشته هنری دلخواه (اعم از عکاسی، نقاشی، سینما و…) برایمان بنویسند.

نگاه شما به طبیعت‌ و یا عکس طبیعت چگونه است؟

آثار کدام هنرمند در زمینه طبیعت به طور شاخص در ذهنتان مانده است؟

امروزه چه انتظاری از تصویر طبیعت دارید؟

به عنوان هنرمند ژانر طبیعت چه توجهات و دقت‌هایی شما را به خلق اثر وامی دارد؟

و هر سؤال فرضی دیگری که شما بخواهید در حوزه‌ی «تصویر طبیعت» به آن پاسخ دهید.

سبد خرید ۰ محصول