رئالیسم / Realism

تولد و چشم‌اندازهایی محدود از طبیعت و هستی / افشین شاهرودی

تولد و چشم‌اندازهایی محدود از طبیعت و هستی / افشین شاهرودی

پنجره‌هایی به سوی زندگی مردم / نامی پتگر

پنجره‌هایی به سوی زندگی مردم / نامی پتگر

نگاه ویژۀ نگارگر به طبیعت و هستی؛ یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی نامی پتگر / میرمحمود میرزاده

نگاه ویژۀ نگارگر به طبیعت و هستی؛ یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی نامی پتگر / میرمحمود میرزاده

نقاشی یعنی «تقلید» زیبائی‌های طبیعت

نقاشی یعنی «تقلید» زیبائی‌های طبیعت

ویرایشِ مکان/ وحید حکیم

ویرایش مکان/ وحید حکیم

دیوید هاکنی، گفتگو، حرفه هنرمند

آیینه‌ها و انعکاس‌ها، گفت‌وگوی دیوید هاکنی و مارتین گی‌فورد/ شروین شهامی‌پور

الکس کلویل، نقاشی کانادا، نقاش کانادایی، علیرضا رضایی اقدم

الکس کلویل؛ آرامش، پیش از طوفان/ علیرضا رضایی‌اقدم

الکس کلویل، نقاش کانادایی، سبک و تکنیک، نقاشی کانادا، سارا فاستر، نقد اگزیستانسیالیستی

هنر اگزیستانسیالیستیِ الکس کُلویل/ سارا فاستر/ زینب لاری

الکس کلویل، نقاش کانادایی، سبک و تکنیک، نقاشی کانادا، نورمن راکول

الکس کُلویل، ادای حق مطلب در باب واقعیت/ دیوید هوز/ مهدی فیاضی‌کیا

الکس کلویل، نقاش کانادایی، سبک و تکنیک، نقاشی کانادا، کلویل

جهان، اثر و هنرمند: کلویل و اشتراک بینایی/ مارک چیتهام/ محمدرضا ربیعی

الکس کلویل، نقاش کانادایی، سبک و تکنیک، نقاشی کانادا، خیزران اسماعیل زاده

سبک و تکنیک در آثار الکس کلویل/ رِی کرونین/ خیزران اسماعیل‌زاده

الکس کلویل، نقاشی، رئالیسم، تاریخ نقاشی غرب، نقاش

الكس کلویل Alex Colville

فرم و لیست دیدگاه

ارسال دیدگاه

۰ دیدگاه‌

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

    سبد خرید۰ محصول