مهدی نصراله‌زاده

مقاله درباره‌ی کیچ و کرافت درویژه‌نامه آرت و کرافت حرفه: هنرمند شماره‌ی 81 / زمستان 1401

درباره‌ی کیچ و کرافت/ مهدی نصراله‌زاده

کیچ / کرافت

درباره‌ی کیچ و کرافت

نیکولای پوسن، طاعون در اشدود، 1630-1628

از آینه، تصویر و طاعون! معرفی مقاله‌های شماره‌ی ۷۶

مدخل‌های هر فصل‌ از شماره‌ی نشریه‌ی حرفه‌هنرمند

حرفه: نویسنده

گالری های هنر، تاریخ هنر چیست؟، مهدی نصراله زاده، تاریخ نویسی هنر

تاریخ هنر چیست؟ / دانا آرنولد / مهدی نصراله‌زاده

یان داویدس دِ هِیم طبیعت بیجان با صدف‌ها و لیمو

طبیعت بیجان با صدف‌ها و لیمو: در باب اشیاء و صمیمیت / مارک دوتی / مهدی نصراله‌زاده

پاپ‌ آرت و آینده های در گذشته /تام وِسِلمان / سيگاري#9

پاپ‌ آرت و آینده‌های در گذشته / آرتور دانتو / مهدی نصراله‌زاده

سبد خرید۰ محصول