هنر ایران / Iranian art

مدخل کاشان در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

کاشان

«کاش» در دلِ «کاشان» / الناز نجفی در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

«کاش» در دلِ «کاشان»/ الناز نجفی

هنر در کاشان: رابطه‌ی سنخ تخیل و اقلیم / پیمان گرامی در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

هنر در کاشان: رابطه‌ی سنخ تخیل و اقلیم / پیمان گرامی

آندره سِوروگین / نقاش ارمنی / ارمنی‌تبار‌ها در صحنه‌ی هنرهای تجسمی ایران / روبرت صافاریان در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

ارمنی‌تبار‌ها در صحنه‌ی هنرهای تجسمی ایران / روبرت صافاریان

ارمنی‌های ایران؛ جُستاری در معماری ارامنه‌ی ایران / آرماند دِرور در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

ارمنی‌های ایران؛ جُستاری در معماری ارامنه‌ی ایران / آرماند دِرور

در هنر برگزیده‌ی یزدانم؛ هنر ایالت یزد روی ترازو؛ از دور تا امروز / مجتبی مهرعلی‌کردبچه، صحرا طباطبایی در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

در هنر برگزیده‌ی یزدانم؛ هنر ایالت یزد روی ترازو / مجتبی مهرعلی‌کردبچه و صحرا طباطبایی

مروی بر تحولات نقاشی معاصر استان سمنان / غلامرضا سماوی و محمدحسن جواهری در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

مروری بر تحولات نقاشی معاصر استان سمنان/ غلامرضا سماوی و محمدحسن جواهری

فراز و فرود هنرهای تصویری در سیستان‌وبلوچستان (با محوریت شهر زاهدان) / مهدی رخشانی در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

فرازوفرود هنرهای تصویری در سیستان‌‌‌وبلوچستان/ مهدی رخشانی

شکل‌گیری نهاد نقاشی نزد نقاشان کرد در ایران / مهدی قادرنژاد حمامیان در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

شکل‌گیری نهاد نقاشی نزد نقاشان کرد در ایران/ مهدی قادرنژاد حمامیان

هنر آن سوی البرز؛ نقاشی در مازندران / مصطفی داغمه‌چی فیروزجایی

هنر آن سوی البرز؛ نقاشی در مازندران / مصطفی داغمه‌چی فیروزجایی

پیشگامان هنر نقاشی و هنرمندان معاصر همدان / دکتر حسین اردلانی در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

پیشگامان هنر نقاشی و هنرمندان معاصر همدان/ دکتر حسین اردلانی

فصلنامه 72

معرفی و فهرست ویژه‌نامه «هنر شهرهای ایران»/ جلد اول

فرم و لیست دیدگاه

ارسال دیدگاه

۰ دیدگاه‌

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

    سبد خرید۰ محصول