در این ویدیو، رینکو کاوائوچی، عکاس معاصر ژاپنی، درباره‌ی نگاهش به زندگی و عکاسی سخن می‌گوید. ویدیو ساختار ساده‌ای دارد اما رابطه‌ی شاعرانه و در هم‌تنیده‌ی هنرمند با جهان را شرح می‌دهد و اینکه چگونه ابزاری مکانیکی (دوربین عکاسی) میانجی شاعرانگی، کشف و شهود هنرمندی است که هر عکس او به سادگی و خوشایندی یک «هایکو» است.
ویدیو ساخته‌ی موزه‌ی «کونستهاوس» وین است، و توسط زهره کُرد به فارسی ترجمه شده.

پیشنهاد مطالعه: مقاله‌ی «درباره‌ی عکس‌های رینکو کاوائوچی» به قلم دیوید کمپنی