طبیعت بیجان، ژانر طبیعت بیجان، میشل فوکو، مجید اخگر

اشیاء کوچک، جهان بزرگ / مجید اخگر

 

معرفی مقاله:

میشل فوکو برای دوره‌­های مختلف تاریخ، اپیستمه یا نظام معرفتی خاصی در نظر می­‌گیرد. امکان شناخت ژانرها و مکاتب هنری در درون این اپیستمه­‌ها بهتر فراهم می­‌شود. مجید اخگر در مقاله «اشیاء کوچک، جهان بزرگ» تلاش می­‌کند ژانر نقاشی طبیعت بیجان را با استعانت از روش فوکو تبارشناسی کند. او دوره­‌های مختلف تاریخی ژانر طبیعت بیجان را با استفاده از ساختار شکل­‌گیری و علت­های بروز آنها تبیین می­کند. در این مسیر، از طبیعت بیجانِ نقاشی‌­های کتاب مقدس آغاز می­‌کند. با گذر از رنسانس به گونه­‌های شاخص نقاشی هلند قرن هفدهم می­ رسد.

نویسنده در این بررسی تنها به تاریخ هنرهای تجسمی اکتفا نمی­‌کند. از رهگذر تاریخ علم در مستندسازی کتاب­های علمیِ باستان و بعد اقتصادی در نمایش وفور نعمت به موضوع می­‌نگرد. بخش مهمی از مقاله به شئییت به عنوان عنصر مهم طبیعت بیجان نگاهی فلسفی دارد. از نقطه نظر هایدگر در این قسمت استفاده می­کند. تقسیم­‌بندی مقاله درباره الگوهای طبیعت بیجان در تاریخ هنر بسیار راهگشا است. شیء به عنوان ذوقِ پرورده، به عنوان کالا و به مثابه دستمایه تأمل در مورد زمان و میرایی، طبقه‌­بندی دقیقی است که بسیاری از آثار این ژانر درآن قابل شناخت و بررسی است. این مقاله به همراه دو مقاله «خاستگاه­‌ها و نخستین مراحل طبیعت بیجان» و «زمینه­‌های تاریخی و مفهومی ژانر طبیعت بیجان» مرجع مناسبی برای شناخت عمیق‌­تر نسبت به ابعاد گوناگون این ژانر هنری است.

.

برای مطالعه‌ی مطالب دیگر پیرامون ژانر طبیعت بیجان 

سبد خرید ۰ محصول