شهره مهران، نقاشی، نقاش زن

پنجره‌ی ما: شهره مهران (۱۳۳۶)

مروری بر آثار شهره مهران

در کلاس‌های نقاشی آیدین آغداشلو در دهه شصت گروهی نقاشان پیگیر تربیت شدند که هر چند بعدها هریک راه خود را در پیش گرفتند. اما در بیشتر این افراد نوعی گرایش فیگوراتیو باقی ماند که استفاده از عکس را هم مجاز می‌شمرد. در میان این گروه از شاگردان، شهره مهران از شاخص ترین‌ آنها است. نقاشی که از سال ۱۳۶۸ تاکنون به طور مداوم هر دوسال یکبار نمایشگاهی برگزار کرده است. دلبستگی اصلی آن در نقاشی‌هایش نوعی مستند نگاری فضاهای شهری تهران امروز است. در مرور آثارش از اولین نمایشگاه تا امروز می‌توان مسیر تلاش او را برای حل مشکلات تکنیکی و اجرایی آثارش را دنبال کرد.

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

 

سبد خرید ۰ محصول