مدخل حرفه هنرمند و پرونده‌های گوناگون در شماره‌های مختلف نشریهمدخل حرفه هنرمند و پرونده‌های گوناگون در شماره‌های مختلف نشریه

پنجره‌ی همسایه: مونا حاتوم (۱۹۵۲)

 

مونا حاتوم دو ویژگی عمده دارد: زن است و جهان سومی (اصالتاً). این دو خصیصه هم مواد خاصی هستند برای تحلیل او و گشایش و بسط معنای آثار و کنش او. و هم به راحتی معناهای از پیش موجود و دم دست را در اختیار می‌گذارند و سریعاً او را به کالایی مصرفی بدل می‌کنند.

.

روی تن بی‌جانم: گفت‌وگویِ مایکل آرچر و مونا حاتوم

سبد خرید ۰ محصول