ادوارد برتینسکی/ edward burtinsky/ عکاسی/ طبیعت

پنجره‌ی همسایه: ادوارد برتینسکی (Edward Burtynsky) (1955)

ادوارد برتینسكی كانادایی یكی از شاخص ترین عكاسانِ طبیعت روزگار ماست. هنرمندی كه در جستجویی دقیق و فاعلانه انتظار خود (و ادراك ما) از عكاسی طبیعت را گسترش داده. عكس های زیبا و فریبنده او با آن تأملات هولناك محیط زیستی،در حد فاصل میان كمال زیبایی شناسانه عكاسان طبیعت….
آمریكا و هشدارهای تند و سیاه عكس های اجتماعی قرار می گیرد. گفت و گوی بسیار خواندنی ای كه در پی می خوانید، بار دیگر مؤید این نكته است كه چقدر قلمرو عكاسی (در درجات رفیع آن) چه حوزه دقیق و پر انضباطی است،و عكاسِ هنرمند (در درجات رفیع آن) چقدر آگاه و حساس.

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول