رون کیتای، R. B. Kitaj، نقاش آمریکایی، آر.بی.کیتاژ

پنجره‌ی همسایه: رون کیتای

آثار رون کیتای سرشار از اشارات و نکاتی است که او را هنرمندی پرسشگر و حساس نسبت به واقعیت و موقعیت انسان در جهان معاصر می‌سازد او طرح پرداز برجسته‌ای است که در تلاش است میان سنت‌های نقاشی مغرب زمین و پیچیدگی‌های مسائل انسان امروز پل بزند. از این روست که ذهن و آثار او چنین چند لایه و پردامنه می‌نماید تا به آنجا که او را وا می‌دارد بر کلمات برای بسط و شرح دیدگاهش تکیه زند او هنرمندی است با دغدغه‌های اجتماعی که گفتمان‌های فرهنگی و سیاسی را با مهارت‌های نقاشانه درهم می‌آمیزد تا سرگذشت از هم گسیخته انسان دنیای مدرن را در آثارش بازتاب دهد.

 

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

ازدحامی لطیف / رون کیتای
ازدحامی لطیف / داریوش خادمی
صیادی / رون کیتای / ثمیلا امیرابراهیمی
بازگشت به لندن / گفت‌وگوی با کیتای / مجید اخگر
تمثیل گران : کیتای و بیننده / جو شانون / مهیار آقایی ، شهرام خداوردیان
کیتای و پرسش از هویت / اندرو بنیامین / علی اکبر علیزاد
پاییز قلب پاریس / رون کیتای / شهرام خداوردیان

سبد خرید ۰ محصول