علی گلستانه

پنجره‌ی ما: علی گلستانه

همه می‌دانیم علی گلستانه زنده است. در ایران است و دارد کار می‌کند. زیاد هم کار می‌کند. اما نمی‌دانیم کجاست.

او در فضای حاکم بر هنرهای تجسمی ما زندگی نمی‌کند. در خانه‌ای قدیمی  شاید ۱۰۰ ساله زندگی می‌کند و سالهاست که لحظه‌های زندگیش را بر روی بوم ثابت می‌کند. خوب می‌داند که آنها برنمی‌گردند. این را زندگی به او آموخته است.اهل حرف نیست و تمام تلاش ما برای حرف کشیدن از او همین چند صفحه شد که می‌بینید. اما درعوض نقاشی می‌کشد و از معدود نقاشان ایرانی‌ست که هم از راه فروش آثارش امرار معاش می‌کند و هم عوام‌زده و بازاری نشده است. او نقاش است. به معنی واقعی کلمه نقاش.

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول