مدخل حرفه هنرمند

پنجره‌ی ما: طراحی لباس و عکاسی پوشاک در ایران

موضوع مد در ایران، مقوله‌ای است متناقض‌نما و بیش از آن‌که پارادوکسیکال باشد، معماگونه است. مد را می‌توان در میان یک چندضلعی نامنظم تصویر کرد که با جانب‌داری از هرسویه‌ی آن، نمی‌توان به حل معما نزدیک شد.

طراحی لباس و مد، تجربه‌ای گروهی است که متخصصین متعددی (از طراح پارچه، طراح لباس، مدل، چهره‌پرداز، عکاس، متصدیان مطبوعاتی، تجار، متولیان دولتی،…) را به خود مشغول می‌دارد.

شاید با نگاهی کلی به این کثیرالاضلاع، بتوان روابط درونیِ بین اضلاع را درک کرد؛ و یا حداقل از یکدیگر تمییز داد.

توجه متخصصین به مسئله “لباس ملی”، و کوشش‌های دولتی نظیر نمایش‌های” ریحانه” ،” زنان سرزمین من” و” اولین نمایشگاه دوسالانه طراحی لباس ایران” که در ماه‌های اخیر توسط وزارت ارشاداسلامی (و دیگر نهادها) برپا شد، از جمله بهانه‌های پرداختن به این موضوع است.

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

همه‌ی زنان سرزمین من / مریم عمرانی

ارائه‌ی فرهنگ جایگزین / گفت‌وگو با امیرعباس بیان‌فر

سبد خرید ۰ محصول