مدخل حرفه هنرمند

پنجره‌ی بسته: ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ (قسمت آخر)

 

پرونده‌ی ۵۷ تا ۷۷ به درازا کشیده است و این چهارمین شماره‌ایست که صرف آن می‌شود. ابتدا در شماره‌های ۲۷ و ۲۸ به سراغ چهار تن از معلمین این نسل رفتیم و به بررسی آموزه‌های هر یک پرداختیم. در شمارۀ ۲۹ نقاشان فعال در این دوره از تجربیات، تحلیل‌ها و گلایه‌هایشان گفتند. در شمارۀ ۳۱ واکنش‌هایی به آن نوشته‌ها و تحلیل موضوع از زاویه‌ای دیگر آمد و بالاخره در شماره پیش به طور کلی به فضای فرهنگی حاکم در این سال‌ها پرداختیم.
حالا شاید نوبت جمع بندی و نتیجه‌گیری رسیده باشد. مُعترفیم که به نتیجه‌ای که در نظر داشتیم نرسیده‌ایم؛ دلخواهمان این بود که روشی متناسب با زمانۀ خود برای نقد نقاشی این سال‌ها بیابیم و زاویه دیدی که شاید بتوان از دل آن به دهه‌های بعدی هم نَقب زد. این اتفاق نیفتاده است؛ هنوز نیفتاده است.
در این شماره، که قرار است آخرین شماره از این پرونده باشد، سلسله مقالاتی را خواهید خواند که هر یک با نگاهی تحلیلی به حوزه‌های مختلف فرهنگی چون اندیشه، ادبیات، سینما و البته نقاشی پرداخته اند. به این امید که خوانندگان هوشمند و نویسندگان خلاق از کنار هم گذاردن تناظرات و اِفتراقات حوزه‌های گوناگون آرزوی ناکام مانده ما را در آینده برآورده سازند.

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول