پنجره بسته: عکاسی دیجیتال

پنجره‌ی بسته: عکاسی دیجیتال

 

پرونده‌ی موضوعی عکاسی دیجیتال که در شماره‌ ۱۴ آن را آغاز کردیم، همچنان مفتوح است. در این نوبت، ضمن ارائه‌ی یکی از مهمترین مقالات تئوریک در این زمینه، به دلیل اهمیت و گستردگی این بحث نزد مخاطبان امروزی، سعی خواهیم داشت تا در فواصل کوتاه‌تری مجدداً به آن رجوع کنیم.

.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

گزیده‌هایی از مقدمه‌ای بر تصویر عکاسی در فرهنگ دیجیتال / مارتین لستر / روبرت صافاریان

سبد خرید ۰ محصول