اصالت فردیت/مدرن/هویت در هنر/ فردیت در هنر معاصر

پنجره‌ی بسته: اصالت فردیت

کلمات و مفاهیم در جوامع در حال گذار از سنت به مدرن از جهات مختلف دچار تغییر معنایی می‌گردند. اول آنکه مفاهیم در جهان (زبان) سنت در انتقال به مفاهیم مدرن دستخوش تغییر گردیده‌اند. دوم آنکه جوامعی در حال گذار چون جامعۀ ما ناچارند بسیاری اصطلاحات را از جامعه‌ای متفاوت وام بگیرند. در این روند ترجمه و درک کلمات، معانی دچار تغییرات و کج‌فهمی‌هایی می‌شوند. در نتیجه یافتن معادل صحیح کلمه را دچار مشکل می‌کند.

در چند دهۀ اخیر نگاهی انقلابی و ایدئولوژیک به بسیاری از کلمات و مفاهیم شده است. مفاهیمی همچون اصالت فردیت، که سبب گشته عموم هنرمندان ما را از این اصطلاحات گریزان و دلزده شوند. وقتی صحبت از اصالت فردیت و یا هویت می‌شود استفادۀ سطحی و گاهی ابزاری از آن ما را به پس می‌راند. خاطرات ناخوشایند دوره‌هایی که این کلمات ابزار سرکوب بوده‌اند را به خاطر می‌آورد. اما امروز و پس از تجربه آن دوره‌ها می‌توانیم با حوصله و دقت دوباره به آنها بازگردیم. در گفتگوی با یکدیگر مفاهیم کلماتی را که به کار می‌بریم وضوح بخشیم و در حد توان گسترش دهیم.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

حقیقت و اصالت در هنر / ثمیلا امیرابراهیمی
«یان وان ایک» اینجا بود / ایمان افسریان
انسان، طبیعت و هنر روبن ویلر/ بتی آواکیان

سبد خرید ۰ محصول