عکاس، واکر اونز، واکر اوانز، واکر ایوانز، تاریخ آمریکا، نظریه عکاسی، عکاسی معاصر

واکر اوانز و هم‌قطاران/ پیتر گلسی/ الهام آقاباباگلی

مقاله‌ی «واکر اوانز و هم‌قطاران» مقاله‌ی مفصلی است در باب زندگی و سبک عکاسی واکر اونز، عکاس مدرن آمریکایی، که به همراه هم‌قطاران دیگرش تحولی در عکاسی هنری آمریکا به وجود آوردند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که آمریکای مدرن در عکس‌های اونز شکل گرفت. پیتر گلسی در این مقاله با مروری بر زندگی واکر اونز به ما نشان می‌دهد. اینکه چگونه واکر اوانز که در جوانی می‌خواست داستان‌نویس شود. از طریق آشنایی با عکاسی و جامعه‌ی آمریکایی و از همه مهم‌تر آشنایی با آثار استیگ‌لیتس، مسیر زندگی‌اش‌ از نویسندگی به عکاسی تغییر می‌کند.

از دهه‌ی ۲۰، این عکاسان پیکتوریالیست بودند که با عکاسی از نور و سایه به دنبال ثبت زیبایی بودند. تا به همه نشان دهند که عکاسی هم هنر است. زیرا تا آن زمان عکاسی به جز عکاسی صنعتی، تجاری، خبری معنای دیگری نداشت.
گلسی توضیح می‌دهد که چگونه واکر اوانز با تأثیر از استیگ‌لیتس، به معنای جدیدی از عکاسی هنری می‌رسد اما اونز راهی مخالف او را برمی‌گزیند. با انتخاب سوژه‌های عجیب مانند پمپ‌بنزین و تابلوی تبلیغاتی، شهروندان، به جای پرداختن به کمال و زیبایی به تجربه پرداخت. زیرا اعتقاد داشت امر واقع عکاسانه می‌تواند به واقعیت اجتماع بپردازد. گلسی توضیح خواهد داد که در روند عکاسی او، چگونه عکاسانی چون اتژه و یا ادبیات افرادی چون فلوبر و بودلر، که خود روزی دوست داشت مانند آن‌ها شود. بر انتخاب سوژه‌ی عکس‌های اونز تأثیر فراوان گذاشته است. او سبک جدیدی در عکاسی هنری آمریکا پدید آورده.

مقالات مرتبط در فصلنامه:

سبد خرید ۰ محصول