منابع

منابع مطالب

١. شیروانی، حسن، «آنچه را ما از دست میدهیم»، خروس جنگی، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۲، خرداد ۱۳۵۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

۲. شیروانی، حسن، «سیاست فرهنگی ایران بر سر دوراهی!»، خروس جنگی، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۵، ۳۰ تیر ۱۳۵۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

٣. الخاص، هانیبال، «احساسی از گذشته»، شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، شماره ۳، بهار ۱۳۶۰. آرشیو شخصی.

۴. آغداشلو، آیدین، «در جستجوی ارزش‌های گذشته، بامداد، شماره‌ی ۱۱، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸. آرشیو شخصی

۵. كوبان، سیما، «یک سند تصویری از انقلاب مشروطیت»، بوستان، شماره‌ی ۱، ۲۴ تیر ۱۳۵۸. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

۶. آرین، «هنرمندانی که حرمت شکل حروف را نگه می‌دارند، بامداد، شماره‌ی ۱۸، ۶ خرداد ۱۳۵۸. آرشیو شخصی

۷. به آذین، م. ا.، «اندیشه‌هایی پیرامون هنر، نقد هنری و انقلاب»، شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، شماره‌ی ۱، ۱۳۵۹. آرشیو شخصی

۸. طبری، احسان، «هنر، سیاست، تاریخ»، شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، شماره‌ی ۵، ۱۳۶۰. آرشیو شخصی.

۹. سرکوهی، فرج، «آیا تحولی در راه است؟»، گردون، ویژه‌ی هنر نقاشی، بهار ۱۳۷۰. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

۱۰. براهنی، رضا، «بحران نقاشی در ایران»، آدینه، شماره‌ی ۳۶، ۱۳۶۸. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۱۱. دالوند، احمدرضا، «جنبش نوپای نقاشی))، گردون ویژه‌ی هنر نقاشی، بهار ۱۳۷۰. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

۱۲. سحابی، مهدی، «زبان نقاشی مشکل‌تر است؟ طبیعی است.»، گردون، ویژه‌ی هنر نقاشی، بهار ۱۳۷۰. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

۱۳. رحمتی، حمید، «این همه ناهماهنگی»، آدینه شماره‌ی ۲۲، ۱۳۶۷. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۱۴. حسینی، مهدی، «یادداشتی درباره‌ی دوسالانه‌های نقاشی»، هنر معاصر، شماره‌ی ۲، آذر و دی ۱۳۷۲. آرشیو شخصی

۱۵. دشتی، علی، «تکرار سالیان گذشته»، آدینه، شماره‌ی ۷۱، ۱۳۷۱. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۱۶. میرزاده، میرمحمود، «نگاه ویژه‌ی نگارگر به طبیعت و هستی»، ادبستان فرهنگ و هنر، شماره‌ی ۱۹، تیر ۱۳۷۰. آرشیو سایت نورمگز

۱۷. پتگر، نامی، «پنجره‌هایی به سوی زندگی مردم»، فصلنامه‌ی هنر، شماره‌ی ۲۲، تابستان و پاییز ۱۳۷۱. آرشیو سایت نورمگز

۱۸. رضوی، سید احمد، «دبیری و باز هم دبیری»، هنر معاصر، شماره‌ی ۲، آذر و دی ۱۳۷۲. آرشیو شخصی

۱۹. قره‌باغی، علی اصغر، «جذابیت حماسی اعتراض»، آدینه، شماره‌ی ۶۴، ۱۳۷۰. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۰. ثقفی، مراد، «شهر و عرضه‌ی اجتماعی هنر: نگاهی به تجربه‌ی تالار قندریز»، گفتگو، شماره‌ی ۱۳، پاییز ۱۳۷۵. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۱. مميز، مرتضی، «تجدد در گرافیک ایران»، گفتگو، شماره‌ی ۱۰، زمستان ۱۳۷۴. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۱. رحمتی، حمید، «نقاشی عزیزترین است»، آدینه، شماره ی ۹۸، ۱۳۷۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۳. گفت‌وگو با حمید سِوِری، «اگر استفاده نکنیم، عقب می‌افتیم»، حرفه: هنرمند، شماره‌ی ۲، ۱۳۸۱. آرشیو مجله حرفه: هنرمند

۲۴. امیرابراهیمی، ثمیلا، «طراحی شرف هنر است»، گلستانه، شماره‌ی ۲۹، خرداد و تیر ۱۳۸۰. آرشیو سایت نورمگز

۲۵. رحمتی، حمید، «این همانی هنرمندانه‌ی نقش و نقاش»، آدینه، شماره‌ی ۱۱۰، ۱۳۷۵. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۶. جلالی جعفری، بهنام، «راز و رمز «دست» در «ذهن» هنرمند»، دنیای سخن، شماره‌ی ۶۵، ۱۳۷۶. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۷. پاکباز، رویین، «تصویرگر برون فاجعه»، طاووس، شماره‌ی ۱، ۱۳۷۸. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۲۸. پاکباز، رویین، «نوآوری: معاصر و بومی»، تیر ۱۳۸۳. از کتاب: مسلمیان، نصرت‌الله (۱۳۸۵). نصرت‌الله مسلمیان: گزیده‌ای از آثار نقاشی، نشر نظر.

۲۹. راستانی، محسن، «آماتورها و دگرگونی مرزهای دیداری»، عکس، سال ۸، شماره‌ی ۳، خرداد ۱۳۷۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۳۰. گلستان، کاوه، «چشم تیز سوم دوربین»، آدینه، شماره‌ی ۱۱۱، ۱۳۷۵. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۳۱. شاهرودی، افشین، «تولد و چشم‌اندازهایی محدود از طبیعت و هستی»، عکس، شماره‌ی ۱۴۷، ۱۳۷۸. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۳۲. یارشاطر، احسان، «برخی از ویژگی‌های مشترک شعر فارسی و هنر ایرانی»، ایران نامه شماره‌ی ۲۹، زمستان ۱۳۶۸. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۳۳. مسکوب، شاهرخ، «یادداشت هایی درباره مینیاتور»، ایران نامه شماره‌ی ۶۷ تابستان ۱۳۷۸. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۳۴. حسینی، مهدی، «بنیان‌های مدرنیسم در ایران»، هنرنامه شماره‌ی ۲۰، ۱۳۸۲. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

۳۵. ذکاء، یحیی، «گزیده‌هایی از زندگی و آثار استاد صنیع‌الملک»، از کتاب: ذکاء، یحیی (۱۳۸۲). زندگی و آثار استاد صنیع‌الملک، مرکز نشر دانشگاهی و سازمان میراث فرهنگی

۳۶. ذکاء، یحیی، «فرهنگ و ادبیات عکاسی در ایران»، از کتاب: ذکاء، یحیی (۱۳۷۶). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، انتشارات علمی و فرهنگی

۳۷. طهماسب‌پور، محمدرضا، «کارکردهای سیاسی اجتماعی عکاسی در دوران مشروطه»، عکاسی خلاق، شماره‌ی ۲، ۱۳۸۴. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۳۸. شیخ، رضا، «صد روز دارالفنون»، عكس‌نامه شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۸۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۳۹. ستاری، محمد، «شیشه‌های عکس‌های محمد میرزا و سبک کار عکاسی گمنام»، عکس، شماره‌ی ۱۱۳، مهر ۱۳۷۵. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۴۰. طهماسب‌پور، محمدرضا، «عکاسی خلاق، در سرآغاز تاریخ عکاسی ایران»، عکاسی خلاق، شماره‌ی ۱، ۱۳۸۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۴۱. نجم آبادی، مهرداد، «پرتره‌ها، عکس‌نامه شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۷۷. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

۰ دیدگاه

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه

سبد خرید ۰ محصول