محمود بخشی/ زروان روح‌بخشان/ هنر معاصر ایران

مرز زنگ‌زده؛ نگاهی به اثری از محمود بخشی مؤخر / زروان روحبخشان

 

«خاک من» عنوان یکی از آثار محمود بخشی در مجموعه «ابر سخن» است. در این نوشتار زروان روح‌بخشان به توصیف این اثر محمود بخشی می‌پردازد. «خاک من» مجموعه‌ای از هشت مستطیل با ترکیب پاپیه‌ماشه و آهن است. به زعم نویسنده این اثر متفاوت از بقیه آثار مجموعه «ابر سخن» و تامل‌برانگیزتر است. دلیل آن را در بازنمایی مفاهیمی چون چندپارگی فرهنگی در خطوط شکسته‌ی این اثر دنبال می‌کند.

محمود بخشی همواره در آثار خود به دنبال صراحت در انتقال مفاهیم است. این اثر با دلالت‌های ضمنی خود به سرزمین و مرز، در پی نمایش پدیده‌های اعتباری و قراردادی است که وجودی طبیعی ندارند. بخشی از متن در توصیف اثر چنین می‌گوید: «مستطیل‌های عمودی گویی با گل خیس پر شده‌اند. سطح آنها تقرییاً صاف اما تا حدودی ترک خورده است. قاب‌های فلزی و زنگ‌زده این سطوح را در بر گرفته‌اند».

 

سبد خرید ۰ محصول