مجید کورنگ بهشتی

بخشی از متن:

عکاس تجربه‌های تلخ در کافه‌ها‌ی تاریک نقش انتزاعی صورتکی بر دیوار بیان گر تجربه‌ای تلخ است هم ارز‌های آدامز در ابرها، کارهای انتزاعی او همسان دل مشغولی هایم است که در ویرانه ها و دیوارها جستجو می کنم.
دیتر اپل
با صحنه ای مواجهه‌ایم که ناگهان ما را به عمیق ترین لایه های اسطوره‌ای و نمادین فرو می‌برد و در فضایی رویا و اسطوره و واقعیت معلق نگه می‌دارد. پرواز رویایی دیرینه انسان، از ایکاریوس تا لئوناردو داونچی و تحقق آن و یکسان پنداری هواپیما و تن، دست‌وبال و سرانجام در لایه‌ای دیگر انسان به صلیب کشیده مفاهیم متفاوت و گاه متناقض را در ذهن پدیدار می‌سازد.

grodsonگریگوری کردوسون
حضور تنهای یک انسان در قاب: آیا متهم است و یا محکوم و یا رها شده در بطن اتفاق در انتظار معجزه و یا بشارت رستگاری در تجلی نور و یا اشاراتی ضمنی به فرا واقعیتی دارد که همگان در صراحت آن سرگردانند، او همه این ها را در یک نما جمع می کند، امّا چگونه جمع می شوند و بعد از آن چگونه پراکنده می شوند را در راز الودگی نماهایش رها می سازد .

Ijef val جف وال
با صحنه‌پردازی و دقت در جزئیات پرشمار، نمادین، میزانسن‌های طراحی‌شده و بیانگرش، لحظه ی گسترش یابنده را به ثبت می رساند، مردی پرهیجان که ممیک صورت و دست آن بیانگر رفتاری دراماتیک، سرخورده، ستیزه جویانه جزی از وخاطرات و رویاها را بازتولید و به روز می کند.کارگری که مشت گره کرده و عضلات صورتی برآمده و متلاشی شدن شیر در جهت خلاف چرخش سر حاکی از خشم و انزجار فرو خورده پس از اخراج از کار یا و یا دغدغه ای خانوادگیست .
jan falجان فال
جان فال: با تجربه گرایی خود و دستکاری ساده مناظر به ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه پاردوکس واقعیت بصری و درک مفهومی از عکس را بیان می کند. در این عکس با خطوط مصنوعی طناب ها و ایجاد مثلث و هرم نیمه واقعی  انتزاعی علاوه بر ایجاد پرسپکتیو و ساختار منسجم عناصر، توهم جاذبه، کشش و بازنمایی عمق، سطح دو بعدی را به سطح سه بعدی واقعیت پیوند می زند، امتداد ساق های مثلث از یک سو به اعماق دریا راه می یابد و از سویی دیگر راس آن اشارتی به فراسوی آن در آسمانهاست.
kena-مایکل کنا
وقار، آرامش، موسیقی، رقص و حضور شاعرانه طبیعت و برساخته های انسانی در سایه روشن ها و فضاهای خاکستری با کشف هارمونی ابرها،ردیف آجرها و و رد چرخ ها در جاده رویدادی را در گذر زمان و مکان، ابهامی مسحور کننده سپیده دم و یا شامگاهی با هاله ی وهم و مالیخولیایی در ترکیب بندی منسجم و متناسب و کنتراست خطوط هم گرا و کانونی با خطوط عمودی دیوار و نرده ها واقعیت هستی را در معمایش قاب گرفته است. او نگرش هستی شناسی اش را مبتنی بر پدیدار شناسی زمین تبین می کند جایی که برای من به بن بست کشیده شده و در تداوم آن در آسمان جستجو می کنم.

جری اولزمن۱۹۳۴: فتومونتاژی با برانگیختن حس گرافیکی و ایجاد فضایی سورئالیستی و رویاگونه، شکستن مرز خیال و واقعیت و ایجاد ابهام در فرم بصریدرخت

وینوگراند،گریت۱۹۸۴-۱۹۲۸

عکس های وینوگراند در موضوع عات اجتماعی ارزش و شایستگی زیبا شناشی دارند
در این عکس ما همزمان با شخصیت های مختلف اجتماعی برمی خوریم که ایستاده و در حال حرکتند و ناگهان چشممان معطوف به موضوعی می شود که تفاوت آن را با دیگران نشان می دهد، با رویکردی زیبا شناختی با انسانی درمانده و نشسته در هم می آمیزیم .

edi adamz ادی آدامز
در لحظه تعین شده ی که لاجرم مرگ ویت کنگ تو سط شلیک ژنرال ناگولون است او یک گلوله منفجر می کند در حالی که آدامز با گشودن دریچه ی دوربین انفجاری از خشم و انزجار و نفرت تاریخی انسان ها را به ذهن و جمجمه ژنرال روانه می سازد

۰ دیدگاه

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه

سبد خرید ۰ محصول