الکساندر رودچنکو

عکس دستکاری شده / گراهام کلارک / علی عامری

بخشی از متن:

عکاسی ناب براساس تصویری آرمانی بنا شده که از حد دنیای عادی فراتر می‌رود این رویکرد دیدگاه عکاسی را به منزله عمل واقعی ثبت زیر سؤال می‌برد و آن را در این حالت محدود می‌سازد ولی به هر صورت تأکید می‌کند که عکس بر مبنای چیزی که دیده و نه تصور می‌شود پدید می‌آید بدین معنی متفاوت با اصطلاحات زیبایی‌شناسی مدرنیست است که وقتی استیگلینس در نیویورک دست‌اندرکار تأسیس ۲۹۱ و کمرا ورکبود، دنیایی را که عکاس به عنوان سوژه در نظر می‌گرفت مردود می‌دانست.

سبد خرید ۰ محصول