پنجره‌ی همسایه: عکاسی پوشاک و مد

پنجره‌ی همسایه: عکاسی پوشاک و مد

در آغاز قرن بیستم، پوشاک راه خود را به دنیای عکاسی باز کرد. هدف آن بود که با نمایش آن در دنیایی آرمانی شده، که به مدد رسانه‌ی عکاسی خلق شده بود، به فروش هرچه مؤثرتر آن کمک شود. این عکاسیِ به اصطلاح [مُد]، خیالی جمعی را نیز پدید آورد.

آشکار آن است که تنش‌هایی در ارتباط میان عکاسی مُد و هردو ژانر«عکاسی تبلیغاتی» و «عکاسی هنری» وجود دارد. تصویر مُد تلاش می‌کند از بافت صرفاً تجاری تبلیغات مبرا بماند، چراکه بیشتر تصاویر مُد توسط مجلاتی سفارش داده می‌شوند که مستقیماً در کار فروش پوشاک نیستند. با این همه، دیدگاه تجاریِ غیرقابل انکاری آن را از «عکاسی هنری»- علیرغم بافت تجاری گریزناپذیری که این ژانر هم در آن گرفتار آمده- جدا می‌سازد.

ربطه‌ی میان تصویر مُد با مجلات در مقایسه با نسبت آن با تولیدکنندگان [پوشاک]، همچنین نشان‌دهنده‌ی اهمیت توانایی تصویر در القای یک جلوه، یک تصویر، و یک دنیا است.

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول