پنجره‌ی همسایه: عکاسی پوشاک و مد

پنجره‌ی همسایه: عکاسی پوشاک و مد

در آغاز قرن بیستم، پوشاک راه خود را به دنیای عکاسی باز کرد. هدف آن بود که با نمایش آن در دنیایی آرمانی شده، که به مدد رسانه‌ی عکاسی خلق شده بود، به فروش هرچه مؤثرتر آن کمک شود. این عکاسیِ به اصطلاح [مُد]، خیالی جمعی را نیز پدید آورد.

آشکار آن است که تنش‌هایی در ارتباط میان عکاسی مُد و هردو ژانر«عکاسی تبلیغاتی» و «عکاسی هنری» وجود دارد. تصویر مُد تلاش می‌کند از بافت صرفاً تجاری تبلیغات مبرا بماند، چراکه بیشتر تصاویر مُد توسط مجلاتی سفارش داده می‌شوند که مستقیماً در کار فروش پوشاک نیستند. با این همه، دیدگاه تجاریِ غیرقابل انکاری آن را از «عکاسی هنری»- علیرغم بافت تجاری گریزناپذیری که این ژانر هم در آن گرفتار آمده- جدا می‌سازد.

ربطه‌ی میان تصویر مُد با مجلات در مقایسه با نسبت آن با تولیدکنندگان [پوشاک]، همچنین نشان‌دهنده‌ی اهمیت توانایی تصویر در القای یک جلوه، یک تصویر، و یک دنیا است.

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

مقاله‌ی «رؤیای زیبایی پوشاک، مد و خیال» به قلم فرانسوا دوکرو

مقاله‌ی «مُد کردن خیال» به قلم ابیگیل سولومون – گودو

مقاله‌ی «عکاسی مد» به قلم آناندی رامامورتی

مقاله‌ی «مرا متعجب کن، اشارات و گزین‌گویه‌ها» ترجمه‌ی مرال مفرد 

مقاله‌ی «مفهوم مُد در The Arcades project» به قلم پیتر وولن

مقاله‌ی «طراحان مُد» ترجمه‌ی حمیدرضا کرمی

برچسب‌ها:
سبد خرید ۰ محصول