نشانه‌ها و طراحی گرافیک محیطی نقشه‌ی متروی تهران

سخنی در باب گرافیک محیطی / مهدی سیفی

به‌جای نوشتن یا ترجمه‌ی متنی تخصصی که احیاناً به یکی دو مورد از این بخش‌ها می‌پرداخت برآن شدیم تا متنی آکادمیک و ساده‌ در موردگرافیک محیطی برای ترجمه برگزینیم. در همان جستجوهای اولیه متوجه شدیم که در کشوری همپایه و همسایه مثل ترکیه چه مایه کارهای درخشان پژوهشی و مطالعات موردی در این حوزه به انجام رسیده و در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده‌است. از آن میان متنی آکادمیک و در عین حال ساده فهم یافتیم که در کنار پرداختن به گرافیک محیطی به شکلی مشروح و مبسوط نکات پایه‌ای را پیرامون گرافیک نظام های اطلاع‌رسان و مسیریابی مطرح می‌ساخت. مقاله‌ای که در ادامه می‌آید ترجمه همان متن است.

خواستیم تا در این مقدمه با توجه به مضامین مطرح شده در متن مقاله و برخی موضوعات دیگر نکاتی را مطرح نموده و تاحد امکان از تصاویری از سطح شهر تهران و دیگر مکان‌ها در سایر نقاط جهان مدد گیریم.

از وظایف گرافیک محیطی در عین حفظ زیبایی و توجه به هویت محیط، اطلاع رسانی و نظام مسیریابی است در این رابطه می‌توان به جزییاتی چون تایپوگرافی، شکل، اندازه ومقیاس‌، موقعیت و جهت‌یابی، فضا و رنگ و نور اشاره کرد. باید دانست که در حوزه‌ی طراحی گرافیک اطلاع‌رسانی تمامی عوامل بصری پیش گفته نقش صریح ارتباطی داشته ودارای کاربرد ومعنای معین و مشخص‌اند. نیز بسیاری آثار گرافیکی که در بادی امر حوزه عرضه و تبلیغ جای می‌گیرند کارکرد مؤثر اطلاع‌رسانی نیز دارند.تابلوهای سردر مغازه‌ها بسیاری از پوسترها و بیل‌بوردها و… از این جمله‌اند.

همچنان که از متن مقاله پیداست پیرامون نظام مسیریابی نیز باید عواملی را در نظر گرفت و نکاتی را رعایت کرد. از آن جمله سفر ساده،بی‌خطر، سریع و امن همراه با آسودگی خاطر، و به استقلال و بدون یاری دیگران حتی در مورد افرادی که از نقص بینایی مثل کور رنگی یابسیاری عارضه‌های چشمی دیگر در رنجند از وظایف طراحی نظام مسیریابی و نشانگان راهنماست.همچنین رفع موانع زبانی و فرهنگی،پرهیز از ابهام و چند معنایی و توجه به جنسیت،سن و…کاربران از دیگر چالش‌های پیش‌روی گرافیک اطلاع رسان و طراحان آنست. در مبحث تایپوگرافی نیز می‌باید به حروف بندی ،خوانایی و رؤیت پذیری، ثبات ، یک دستی فونت‌های استفاده شده ، اجتناب از ایجاد اعوجاج در حروف ونیز رعایت هویت سازمانی عنایت داشت.

 

 

(فهرستی از اصطلاحات هنری به زبان انگلیسی)

پیشنهاد مطالعه: مقاله‌ی «اهمیت طراحی گرافیک محیطی در زندگی انسان» به قلم ایلگین نیرون

سبد خرید ۰ محصول