دیزاین Design / فرشید مثقالی

 

معرفی مقاله:

مقاله‌ی «دیزاین» نوشته‌ی فرشید مثقالی، تصویرگر برجسته‌ی ایرانی است. کلمه‌ی دیزاین به زبان فارسی “طراحی” ترجمه شده و به کار می‌رود. در صورتیکه دارای مفاهیم متفاوت و وسیع‌تری است. دیزاین به معنی ساختار دادن و یا سازمان دادن است.

.

بخشی از مقاله:

معنی و یا منظوری را با در نظر گرفتن امکانات، با درک اولویت اجزاء آن با کمک عقل، منطق و خلاقیت برای درک و یا مصرف مخاطب و یا جماعتی خاص سازمان‌دهی کردن و سامان دادن است. و این از معنی طراحی بسیار فاصله دارد. طراحی آخرین مرحله‌ی شکل گرفتن دیزاین است، که برای نشان دادن فکر و ایده روی کاغذ به کار می‌رود. لذا در این مقاله، کلمه‌ی دیزاین ترجمه نشده و از خود کلمه‌ی دیزاین شده است. “طراحی” ترجمه‌ی لغت Drawing است که در حیطه‌ی خود معنی دارد.

دیزاین یک عمل خلاقه‌ی انسانی است که همه به نوعی از صبح تا شام با آن درگیرند. وقتی شما اطاق خود را منظم می‌کنید، در واقع به عنوان یک دیزاینر عناصر موجود در اطاق خود را بر حسب نیازهایتان مرتب و منظم می‌کنید. وقتی لباس می‌پوشید، انتخاب لباس بر مبنای جایی که می‌خواهید بروید یک عمل دیزاین است، اگر برای کار از خانه خارج می‌شوید، لباس مناسب آن را انتخاب می‌کنید. و اگر برای یک مهمانی خارج می‌شوید، خود را مناسب تصویری که می‌خواهید از شما در مهمانی ارائه شود، می‌آرایید و در واقع به عنوان یک دیزاینر رفتار می‌کنید. این دقیقا دیزاین است.

برچسب‌ها:
سبد خرید ۰ محصول