W. J. T. Mitchell،درک تصویر، ویلیام جی تی میچل، صالح نجفی، هایدگر، بررسی تصویر

پیشگفتار: تصویرها چه می‌خواهند؟/ W. J. T. Mitchell / صالح نجفی

مقاله‌ی «تصویرها چه می‌خواهند؟» با ترجمه‌ی صالح نجفی پیشگفتار کتاب «تصاویر چه می‌خواهند؟» از ویلیام جی. تی. میچل W. J. T. Mitchell است. در این نوشته او ایده‌ی اصلی کتاب خود را شرح می‌دهد. هدف از این کتاب، بررسی تصویر است. و منظور او از تصویر هرگونه شباهت بصری، پیکر و نقش‌مایه است. سپس شیء که همان پایه‌ی مادی است که تصویر بر آن ظاهر یا ارجاع داده می‌شود. و در انتها بررسی رسانه یا مدیوم که منظور او مجموعه‌ای از کردارهاست که تصویر را با یک شیء متحد می‌کند تا تولید صورت بگیرد.

تأکید نویسنده بر تحلیل و تفسیر تصاویر است. از تصاویر آویخته بر دیوارها تا تصاویر و تخیلات ذهن؛ زیرا با استناد بر گفته‌ی هایدگر او نیز اعتقاد دارد که جهان امروز در شکل تصویر به فهم درمی‌آید. او سپس این ایده را که چه‌طور تصاویر راه‌های ساخت جهان امروزی‌اند و نه صرفاً آیینه‌هایی در برابر جهان شرح می‌دهد. و به همین دلیل پرسش اصلی او دیگر تصاویر چیستند. و یا چه می‌کنند نیست بلکه تصاویر چه می‌خواهند؟

مقاله‌ی دیگری از ویلیام جی. تی. میچل

بخشی از مقاله:

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول با تصویرها سروکار دارد. بخش دوم با اشیا، و بخش سوم با رسانه‌ها (یا مدیوم‌ها)، منطق این ساختار به قرار ذیل است. منظور من از «تصویر» هر گونه شباهت بصری، پیکر، نقش‌مایه یا صورتی است که در یک رسانه ظاهر می‌شود. منظورم از «شیء» آن پایه‌ی مادی است که یک تصویر در آن یا بر آن ظاهر می‌شود. یا آن چیزِ مادی که یک تصویر بدان ارجاع می‌دهد یا در معرض دید می‌آورد. البته اینجا در ضمن می‌خواهم مفاهیم شیئیت (objecthood) و عینیت (objectivity) را نیز فرا بخوانم، یعنی مفهوم ابژه به عنوان چیزی که در مقام متعلق ادراک در مقابل فاعل ادراک یا سوژه قرار می‌گیرد…

سبد خرید ۰ محصول