تأملاتی درباره‌یِ ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک/ مجید اخگر

تأملاتی درباره‌ی ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک/ مجید اخگر

«تأملاتی درباره‌یِ ماهیت تاریخی تصویر فوتوگرافیک» عنوان مقاله مجید اخگر است که در آن به ماهیت تصویر فتوگرافیک می‌پردازد. از نکات مورد اجماع در نظریه‌ی عکاسی آن است که ابداع عکاسی، یا فرایندی که برای نخستین بار منجر به ثبت شیمیاییِ تصویرِ گرته‌برداری‌شده از واقعیت‌های پدیداریِ جهان مرئی شد. تحولی اساسی در تاریخ تصویر و تصویرپردازی ایجاد کرد. و نه‌تنها در حکم ایجاد حوزه‌ی سراپا تازهای از تولید و دریافت تصاویر بود، بلکه معنا، اهمیت و خصیصه‌های حوزه‌های سنتی تصویرپردازی را نیز به‌نحوی برگشت‌ناپذیر دیگرگون ساخت. اذعان به این واقعیت از مرزهای نحوه‌ی ارزش‌گذاری ما در مورد تصاویر فوتوگرافیک و کارکردهای مختلف آن‌ها فراتر می‌رود.

.

مطالعه‌‌ی بیشتر درباره‌ی تصویر فوتوگرافیک: مقاله‌ی «هستی‌شناسی تصویر عکاسی» از آندره بازن

.

بخشی از مقاله:

یکی از نکات مورداجماع در نظریه‌ی عکاسی آن است که ابداع عکاسی، یا فرایندی که برای نخستین بار منجر به ثبت شیمیاییِ تصویرِ گرته‌برداری‌شده ار واقعیت‌های پدیداریِ جهان مرئی شد. این موضوع تحولی اساسی در تاریخ تصویر و تصویرپردازی ایجاد کرد. نه تنها در حکم ایجاد حوزه‌ی سراپا تازه‌ای از تولید و دریافت تصاویر بود. بلکه معنا، اهمیت و خصیصه‌های حوزه‌های سنتی تصویرپردازی را نیز به نحوی برگشت‌ناپذیر دگرگون ساخت.

اذعان به این واقعیت از مرزهای نحوه‌ی ارزش‌گذاری ما در مورد تصویر فوتوگرافیک و کارکردهای مختلف آن‌ها فراتر می‌رود. به عبارت دیگر، کسانی که برآوردی منفی و انتقادی از نقش این تصاویر در جامعه‌ی مدرن و حوزه‌های مختلف آن دارند نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ی آن‌ها در حیات و زادوخوردِ جامعه‌ی مدرن به طور عام و حوزه‌های تصویر و تصویرپردازی به طور خاص انکار نمی‌کنند. در واقع رویکرد انتقادی آن‌ها به این پدیده پدیده خود موید آن است…

سبد خرید ۰ محصول